فیلتر:همه سوالات بی پاسخ حل شده بسته شده پاسخ داده نشده
دعوای ملکی
پاسخ داده شدهدکتر حسین مروج پاسخ 2 ماه قبل  • 
1673 نمایش2 پاسخ1 امتیاز
آیا حکم دیوان عالی قابل تغییر است
پاسخ داده شدهوکیل پایه یک دادگستری حامد شاکری نیا پاسخ 4 ماه قبل  • 
90 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
کاشت نهال در مسیر مشاعی
پاسخ داده شدهمحمد امیری مقدم پاسخ 5 ماه قبل  • 
94 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
شکایت از همسایه بابت نم سقف
پاسخ داده شده پاسخ 6 ماه قبل  • 
235 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
عدم پرداخت سهم وراث از مبلغ رهن ملک موروثی
پاسخ داده شده پاسخ 6 ماه قبل  • 
137 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور
پاسخ داده شده پاسخ 6 ماه قبل  • 
143 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
واخواهی بعد از اجرای احکام
153 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
ابطال سندرسمی
بی پاسخ قاسم تقیلو پرسیده شد 1 سال قبل  • 
96 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
فروش ملک ورثه ای
بی پاسخ آقای هنرمند پرسیده شد 1 سال قبل  • 
97 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
الزام به تنظیم سند
بی پاسخ اسمعیل حق جو پرسیده شد 1 سال قبل  • 
307 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
الزام به تنظیم سند و حضور در دفترخانه
بی پاسخ امیر حقبین پرسیده شد 1 سال قبل  • 
320 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
تغییر کاربری
بی پاسخ عرشیا حمیدی پرسیده شد 1 سال قبل  • 
316 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
دکمه بازگشت به بالا