فیلتر:همه سوالات بی پاسخ حل شده بسته شده پاسخ داده نشده
دعوای ملکی
پاسخ داده شدهدکتر حسین مروج پاسخ 5 ماه قبل  • 
2100 نمایش2 پاسخ2 امتیاز
آیا حکم دیوان عالی قابل تغییر است
پاسخ داده شدهوکیل پایه یک دادگستری حامد شاکری نیا پاسخ 7 ماه قبل  • 
132 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
کاشت نهال در مسیر مشاعی
پاسخ داده شدهحسن اسماعیلی وکیل پایه یک دادگستری پاسخ 9 ماه قبل  • 
131 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
شکایت از همسایه بابت نم سقف
پاسخ داده شده پاسخ 10 ماه قبل  • 
371 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
عدم پرداخت سهم وراث از مبلغ رهن ملک موروثی
پاسخ داده شده پاسخ 10 ماه قبل  • 
193 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور
پاسخ داده شده پاسخ 10 ماه قبل  • 
201 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
واخواهی بعد از اجرای احکام
197 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
ابطال سندرسمی
بی پاسخ قاسم تقیلو پرسیده شد 1 سال قبل  • 
123 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
فروش ملک ورثه ای
بی پاسخ آقای هنرمند پرسیده شد 1 سال قبل  • 
133 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
الزام به تنظیم سند
بی پاسخ اسمعیل حق جو پرسیده شد 2 سال قبل  • 
438 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
الزام به تنظیم سند و حضور در دفترخانه
بی پاسخ امیر حقبین پرسیده شد 2 سال قبل  • 
470 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
تغییر کاربری
بی پاسخ عرشیا حمیدی پرسیده شد 2 سال قبل  • 
454 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
دکمه بازگشت به بالا