فیلتر:همه سوالات بی پاسخ حل شده بسته شده پاسخ داده نشده
دعوای ملکی
پاسخ داده شدهحسن اسماعیلی وکیل پایه یک دادگستری پاسخ 5 ماه قبل  • 
3288 نمایش3 پاسخ2 امتیاز
آیا حکم دیوان عالی قابل تغییر است
پاسخ داده شدهوکیل پایه یک دادگستری حامد شاکری نیا پاسخ 1 سال قبل  • 
269 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
کاشت نهال در مسیر مشاعی
پاسخ داده شدهحسن اسماعیلی وکیل پایه یک دادگستری پاسخ 2 سال قبل  • 
262 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
شکایت از همسایه بابت نم سقف
پاسخ داده شده پاسخ 2 سال قبل  • 
944 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
عدم پرداخت سهم وراث از مبلغ رهن ملک موروثی
پاسخ داده شده پاسخ 2 سال قبل  • 
379 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور
پاسخ داده شده پاسخ 2 سال قبل  • 
381 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
واخواهی بعد از اجرای احکام
290 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
ابطال سندرسمی
بی پاسخ قاسم تقیلو پرسیده شد 2 سال قبل  • 
205 نمایش0 پاسخ1 امتیاز
فروش ملک ورثه ای
بی پاسخ آقای هنرمند پرسیده شد 2 سال قبل  • 
233 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
الزام به تنظیم سند
بی پاسخ اسمعیل حق جو پرسیده شد 2 سال قبل  • 
633 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
الزام به تنظیم سند و حضور در دفترخانه
بی پاسخ امیر حقبین پرسیده شد 3 سال قبل  • 
668 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
تغییر کاربری
بی پاسخ عرشیا حمیدی پرسیده شد 3 سال قبل  • 
643 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره از وکیل