الزام به تنظیم سند و حضور در دفترخانه

امیر حقبین پرسیده
سلام ملکی را از پدرم به صورت قولنامه عادی از پدرم خریداری کردم و در دادگاه پرونده حقوقی برای موضع فوق ارایه دادم احدی از وراث قولنامه ام را تایید کردن و چند نفر دیگر گفتن قولنامه ات جعلی و خودت نوشتی با حضور شاهدین و ارجاع به کارشناس خط وامضا دادگستری قولنامه ام تایید گردیید ان هم به دو نفر کارشناس د فواصل مختلف دادگاه بدوی رای به نفع من صادر کرد و تعدادی از خواندگان اعتراض کردن که پرونده به دادگاه تجدید نظر استان رفت انجا هم تایید گردید بعد از دادگاه تجدید نظر یکی از خوانده ها که قولنامه را تایید نموده بود اعتراض کرده و عنوان کرده که 1 شواهد را قبول ندارم 2 چرا در زمان قید حیات پدرم تنظیم سند انجام نداده و دیگر معامله که بصورت ثمن انجام شده نه پرینت بانکی و رسید بانکی به داگاه ارایه ندادهام حالا بعد از 7سال دویدن میخواهم بدانم ایا حکم تغییر میکند و عاقبت این پرونده چگونه است ممنون اگر جوابم را بدهید سپاس فراواندکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره از وکیل