مشاوره حقوقی آنلاین

فیلتر:همه سوالات بی پاسخ حل شده بسته شده پاسخ داده نشده
فسخ قرارداد منزل
پاسخ داده شدهخانم محدثه حسن پور کارشناس حقوقی پاسخ 14 ساعت قبل  • 
181 نمایش4 پاسخ1 امتیاز
در صورت عدم نزدیکی مهریه نصف میشود
پاسخ داده شدهخانم محدثه حسن پور کارشناس حقوقی پاسخ 16 ساعت قبل  • 
314 نمایش4 پاسخ1 امتیاز
مدت زمان ناشزه بودن چقدر است
پاسخ داده شدهخانم محدثه حسن پور کارشناس حقوقی پاسخ 16 ساعت قبل  • 
4238 نمایش2 پاسخ-1 امتیاز
مزایده ملک توسط بانک
بی پاسخ وکیل پایه یک دادگستری پاسخ 2 روز قبل  • 
13 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
دریافت خسارت مستاجر از مالک
بی پاسخ وکیل پایه یک دادگستری پاسخ 2 روز قبل  • 
12 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
ابطال معامله معاوضه ملک
بی پاسخ وکیل پایه یک دادگستری پاسخ 2 روز قبل  • 
12 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
عدم تخلیه مستاجر در موعد قرارداد
بی پاسخ وکیل پایه یک دادگستری پاسخ 2 روز قبل  • 
12 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
اتمام زمان اعاده دادرسی
بی پاسخ وکیل پایه یک دادگستری پاسخ 2 روز قبل  • 
10 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
درخواست تعدیل اقساط مهریه
بی پاسخ وکیل پایه یک دادگستری پاسخ 2 روز قبل  • 
10 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
عدم سند زدن ملک توسط فروشنده
بی پاسخ وکیل پایه یک دادگستری پاسخ 2 روز قبل  • 
13 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
اشتباه ثبت شدن پلاک ثبتی
بی پاسخ وکیل پایه یک دادگستری پاسخ 2 روز قبل  • 
10 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
دکمه بازگشت به بالا