واخواهی بعد از اجرای احکام

مجتبی قلاسی پرسیده شده در 2 سال پیش
ریاست محترم دادگاه عمومي و حقوقي مشهد
با سلام
احتراماً به وکالت به استحضار مي رساند نظر به اینکه در خصوص پرونده کلاسه فوق دادنامه به صورت غیابي علیه موکلین صادر شده است هم اینك پس از اطلاع از دعوی مطرح
شده در مهلت مقرر قانوني نسبت به دادنامه صادره معترض و تقاضای واخواهي و رسیدگي مجدد از آن را دارم .
ریاست محترم خواهان دعوای بدوی، مطالبه اجرت المثل یك باب منزل مسکوني خود را در دادخواست تقدیمي از موکلین مطالبه نموده است و این در صورتي است که قبلاً
در دادخواست قبلي خود که قبل از تقدیم دادخواست، خواسته خود را توسط اظهارنامه به اطلاع موکلین رسانده بودند اعلام نموده بودندکه خواهان ،خلع ید موکلین از آپارتمان
خود و نیز مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از 1399/1/26را نموده است که این دقیقاً تاریخ اظهارنامه ارسالي است صرفنظر از اینکه ایشان در جلسه رسیدگي خواسته خود نسبت
به اجرت المثل را استرداد نموده اند ولي متاسفانه مجدداً دعوی را مطرح نموده و با شکل حاضر دادنامه به صورت غیابي علیه موکلین صادر کرد. ریاست محترم خواهان دعوی
اصلي )واخوانده( قبل از تقدیم دادخواست خود ، خواسته خود را طي اظهارنامه به اطلاع موکلین رسانده است و این خود نشاندهنده این مي باشد که تا زمان رویت اظهارنامه
موکلین اذن در تصرف داشته اند و خود شخص اظهارکننده نیز در متن اظهارنامه خود به صراحت اقرار نموده است ) که به صرف کمك به زندگي شما و به جهت انسان دوستي
و حس پدرانه منزل را در اختیار شما قرار داده ام و حالا به جهت وضعیت نامناسب اقتصادی توان مالي گذران زندگي را ندارم و از شما درخواست نمودم تا منزل فوق را تخلیه
نماییدریاست محترم نظر به اینکه برابر اظهارنامه ارسالي از ناحیه واخوانده موکلین ماذون از استفاده ملك بودهاند و در این شرایط عملاً حق مطالبه اجرت المثل را از واخوانده
سلب مي نماید چراکه در واقع جایي امکان مطالبه اجرت المثل مي باشد که استفاده غاصبانه و یا بدون اذن باشد ولي در اینجا و در شرایط کنوني اذن وجود داشته وهمینك
پس از گذشت بیش از 5سال مطالبه اجرت المثل آن هم از دختر و دامادی که صرفاً به جهت کمك به زندگي ایشان منزلي را در اختیارشان قرار داده ایم امری به دور از اخلاق
و ناعادلانه مي باشد لذا نظر به اینکه به مجرد صدور دادنامه ملك تخلیه و در اختیار مالك قرار گرفته است و حتي نیازی به صدور اجراییه و یا اجرای حکم نبوده و این خود
نشاندهنده حسننیت موکلین مي باشد نسبت به رسیدگي مجدد و به خواسته خواهان در دادخواست تقدیمي بدوی به مطالبه اجرت المثل از تاریخ 1399/09/25مورد استدعا
ميباشد.

در ضمن متهمین بعد از گذشت 6 ماه اظهارنامه با زور دادگاه و قانون تخلیه کردند و می خوان از گیر اجرت المثل فرار کنند.

 

با سلام. پاسخ به سوال شما بدون مطالعه پرونده و مطالعه آرای صادر شده از سوی دادگاه میسر نیست.

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوق دارم

لیست بهترین وکلای تهران

 

وکیل حامد شاکری نیا تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

جناب آقای حامد شاکری نیا وکیل پایه یک دادگستری
جناب آقای حامد شاکری نیا وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • عضو مرکز وکلای قوه قضاییه
 • بیش از ۱۵ سال سابقه

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

 

وکیل دکتر حسین مروج تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

حسین مروج وکیل پایه یک دادگستری
حسین مروج وکیل پایه یک دادگستری
 •  وکیل پایه یک دادگستری
 • بیش از ۴۰ سال سابقه حقوقی
 • دکترای حقوق خصوصی
 • دکترای حرفه ای مشاوره حقوقی DBA
 • استاد دانشگاه های آزاد و دانشکده علوم و فنون نیروهای مسلح از سال ۱۳۶۱
 • مدیر حقوقی نیروهای مسلح از سال ۱۳۶۱
 • عضو مرکز مشاوران قوه قضاییه

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

وکیل مرجانه فشنگچی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

مرجانه فشنگچی وکیل پایه یک دادگستری

 • وکیل پایه یک دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • رتبه دو رقمی آزمون وکالت و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از ۱۵ سال سابقه

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

وکیل مونا الماسی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

مونا الماسی وکیل پایه یک دادگستری
مونا الماسی وکیل پایه یک دادگستری
 •  وکیل پایه یک دادگستری
 • بیش از ۶ سال سابقه حقوقی
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

وکیل محمد فرخی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

تصویر وکیل محمد فرخی

 • وکیل پایه یک دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از ۲۲ سال سابقه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

دکتر مهرداد محمدی (بخش بین الملل) تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

دکتر مهرداد محمدی وکیل بین الملل
دکتر مهرداد محمدی وکیل بین الملل
 • مشاور حقوقی و امور قراردادهای شرکت‌هایی چون هواپیمایی قطر و …
 • داوری اختلافات قراردادی فدراسیون فوتبال ایران
 • داور مرکز بین‌المللی مرکز داوری شانگهای (SHIAC)

 

تماس جهت اعطای وکالت

وکیل ملیحه سنگ سفیدی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

خانم ملیحه سنگ سفیدی وکیل دادگستری

 

 • وکیل دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق
 • عضو وکلای مرکز مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

وکیل امیر بهادر عامری

امتیاز ۴ ستاره

تصویر جناب وکیل آقای امیر بهادر عامری

 • وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از ۵ سال سابقه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

 

وکیل اصغر قنبری
امتیاز ۴ ستاره

تصویر جناب وکیل آقای اصغر قنبری

 • کارآموز وکالت
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی اهر
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • کمتر از 2 سال سابقه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

 

خانم فریبا رنجبر
امتیاز ۳ ستاره

تصویر خانم فریبا رنجبر؛ کارشناس حقوقی

 • کارآموز وکالت
 • عضو کانون وکلای دادگستری البرز
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه

 دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره از وکیل