ابطال سندرسمی

قاسم تقیلو پرسیده
باسلام وخسته نباشید، اگرشخصی از مادر بیسواد خود وکالتنامه بلاعزل بگیرد درحالی که معتمد یاشاهدی هم دردفترخانه نبوده واین شخص بدون اطلاع موکل ملک را به مبلغ ناچیز باخود صلح نمایدوسندرابه خود انتقال دهد به نظرشما دادخواست ابطال وکالتنامه به علت بیسوادی و عدم رعایت تشریفات قانی بهتر است یا دادخواست ابطال صلح نامه به علت عدم رعایت غبطه موکل.  باتشکر فراوان از لطف شمادکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره از وکیل