فروش ملک ورثه ای

آقای هنرمند پرسیده
ملکی از پدرم به ارث رسیده که دارای سند منگوله دار هست که دو برادر ناتنی دیگر من مایل بفروش نیستند قیم برادر های 14و 10 ساله من 8 سال هست که خونه را اجاره میدهد بدون اینکه من  و مادر پدرم بدانیم یا قرارداد اجاره را امضا کنیم. گواهی انحصار وراثت گرفته ایم، اصل سند خونه و گواهی انحصار وراثت دست قیم برادر هایم هست خانه کلنگی به متراژ 400 متر یک طبقه و روستایی هست. خانه هنوز بنام پدرم هست و من هم 26ساله هستم.
چطور میتونم سهم اجاره ها را در این مدت بگیرم.
و چطور میتونم ملک را بفروشم و سهم خودم و مادر پدرمو بردارم.دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره از وکیل