حقوقی

 • تماس با ما

  وکیل صدور حکم حجر

  برای رزرو جلسه با وکیل صدور حکم حجر با شماره 02144428277 و 09374807447 (منشی ۲۴ ساعته وکیل) تماس حاصل فرمایید. چنانچه از وکیل…

 • تماس با ما

  ابطال سند

  برای اعطای وکالت به وکیل ابطال سند با شماره 02144428277 و 09374807447 (منشی ۲۴ ساعته وکیل) تماس حاصل فرمایید. چنانچه از وکیل ابطال…

 • تماس با ما

  دادخواست ابطال سند

  برای اعطای وکالت به وکیل دادخواست ابطال سند با شماره 02144428277 و 09374807447 (منشی ۲۴ ساعته وکیل) تماس حاصل فرمایید. چنانچه از وکیل دادخواست…

 • تماس با ما

  وکیل انحصار وراثت

  برای اعطای وکالت به وکیل انحصار وراثت با شماره 02144428277 و 09374807447 (منشی ۲۴ ساعته وکیل) تماس حاصل فرمایید. چنانچه از وکیل انحصار…

 • تماس با ما

  وکیل دعاوی مالیاتی

  برای اعطای وکالت به وکیل دعاوی مالیاتی با شماره 02144428277 و 09374807447 (منشی ۲۴ ساعته وکیل) تماس حاصل فرمایید. چنانچه از وکیل دعاوی…

 • تماس با ما

  وکیل اجرت المثل

  برای اعطای وکالت به وکیل اجرت المثل با شماره 02144428277 و 09374807447 (منشی ۲۴ ساعته وکیل) تماس حاصل فرمایید. چنانچه از وکیل…

 • تماس با ما

  قانون کار

  دراین مقاله سعی شده است که به مراحل تصویب قانون کار کشور و چگونگی تدوین آن و بررسی بعضی از…

 • تماس با ما

  دعوای تصرف عدوانی کیفری

  برای اعطای وکالت به وکیل متخصص با شماره 02144428277 و 09374807447 (منشی ۲۴ ساعته وکیل) تماس حاصل فرمایید. چنانچه از وکیل  سوال داشته…

 • تماس با ما

  حکم تصرف مال غیر

  حکم تصرف مال غیر برای اعطای وکالت به وکیل حکم تصرف مال غیر با شماره 02144428277 و 09374807447 (منشی ۲۴ ساعته وکیل) تماس…

 • تماس با ما

  طلاق توافقی

  برای اعطای وکالت به وکیل طلاق توافقی با شماره 02144428277 و 09374807447 (منشی ۲۴ ساعته وکیل) تماس حاصل فرمایید. چنانچه از وکیل طلاق…

دکمه بازگشت به بالا