حکم تصرف مال غیر

 1. خانه
 2. Blogs
 3. حکم تصرف مال غیر
تماس با ما

حکم تصرف مال غیر

برای اعطای پرونده به وکیل حکم تصرف مال غیر با شماره 44428277-021 تماس حاصل فرمایید.

در صورتی که سوالی درباره حکم تصرف مال غیر داشته و یا نیاز به مشاوره با وکیل حکم تصرف مال غیر دارید سوال خود را در انتهای این مقاله بپرسید تا مشاوران حقوقی ما در سریع ترین زمان به شما پاسخ دهند.

به زبان ساده یکی از مشکلاتی که برای مالکان در امور ملکی به وجود می آید و موجب دردسر و مشکلات می شود رو به رو شدن با افرادی است که بدون رضایت و اجازه مالک حقیقی و بدون مجوز، ملکی را به تصرف در می آورند. به اصطلاح بحث تصرف مال غیر یا تصرف عدوانی مطرح می گردد.

تعریف تصرف مال غیر یا تصرف عدوانی چیست؟

کسی که از روی تعدی و جبر مال دیگری را تصرف کند به طوری که با زور و بدون رضایت مالک اصلی ملک باشد تصرف عدوانی یا تصرف مال غیر می گویند. این تصرف مال غیر به دو قسمت تصرف عدوانی کیفری و تصرف عدوانی حقوقی تقسیم می شود.

تصرف عدوانی کیفری

یعنی بدون رضایت و مجوز مالک اصلی ملک یا مالی که قابل نقل و انتقال نباشد (در اصطلاح غیر منقول باشد) را از روی عمد تصرف کند. این جرم از جمله جرایم مرتبط به مال و اموال و مالکیت است که آن را مال غیر منقول متعلق به دیگری است. در ماده 690 قانون مجازات اسلامی در صورتی که هر سه نوع عناصر جرم که شامل عناصر قانونی، مادی و معنوی مرتکب شوند مجازاتی از یک ماه تا یک سال را دارد.

در صورتی که فرد اقدام به فروش ملک مشاع بدون اجازه شریک نماید شامل شکایت کیفری می شود و همچنین تصرف مال غیر محسوب می شود.

تصرف عدوانی حقوقی

ادعایی است از طرف متصرف سابق مبنی بر اینک دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول وی را تصرف کرده و از دسترس او خارج کرده در این صورت اعاده تصرف مال خود را درخواست می کند. این موضوع در ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که در حکم تصرف مال غیر ملک تصرف شده باید حتما غیر منقول باشد.

با توجه به تعاریفی که ازاین دو موضوع داشتیم مشاهده می کنیم که تفاوت هایی میان آن ها وجود دارد این تفاوت ها عبارت است از:

یکی از مهم ترین تفاوت هایی که میان حکم تصرف مال غیر یا عدوانی کیفری و حقوقی وجود دارد وجود یا عدم وجود رکن روانی در حکم تصرف مال غیر است که برای شخص باید مجرم شناخته شده باشد و باید برای قاضی ثابت شود وی از اینک مال متعلق به وی نبوده اگاهی داشته باشد.

برای رسیدگی و بررسی این نوع پرونده و موضوع باید با طرح شکایت حقوقی و تقدیم دادخواست حقوقی در تصرف مال غیر یا عدوانی حقوقی رسیدگی شود ولی در تصرف عدوانی کیفری صدور حکم رفع تصرف نیازی به دادخواست حقوقی ندارد و طرح شکایت کیفری برای رسیدگی به این موضوع توسط دادگاه کفایت می کند.

در حکم تصرف مال غیر در قانون آیین دادرسی مدنی نیازی به احراز مالکیت نیست ولی در قانون مجازات اسلامی احراز مالکیت ضرورت دارد. همچنین در قانون مجازات اسلامی نیازی به کشف و احراز سابقه تصرف شاکی نیست ولی در آیین دادرسی مدنی این موضوع یعنی احراز سابقه تصرف و یا تصرف جدید ملاک است.

در مسئله حکم تصرف مال غیرهم از لحاظ کیفری هم حقوقی قابل رسیدگی و شکایت و تعقیب است و در صورت نیاز برای او حکم جلب کیفری صادر میشود. هنگامی که در دادگاه دادخواست رفع تصرف بدهند در دادگاه کیفری متهم باید از حیث جرم تصرف عدوانی تحت تعقیب واقع شود و مطالبه رفع تصرف در شکایت کیفری عملی لغو شده به نظر می رسد.

مطرح  شدن شکایت کیفری و تقاضای رفع تصرف بستگی به احراز مالکیت شاکی دارد به همین دلیل از غیر مالک قابلیت استماع ندارد و اقامه دعوی در تصرف مال غیر در صورتی قابلیت بیان شدن دارد که چیز های خواسته شده سابقا در تصرف باشد.

سابقه تصرف خواهان که مدعی تصرف عدوانی شده است چه مقداری می باشد؟

در حکم تصرف مال غیر در قانون جدید مدت مشخص نشده است برای این موضوع و هر چقدر هم که کوتاه باشد مورد بررسی و حمایت قرار می گیرد اما در قانون قدیم حداقل یک سال گفته می شد ولی با توجه به نظرات مختلف مد نظر همان حداقل یک سال است.

حکم تصرف مال غیر یا دعوانی به صورت کلی برای اموال غیر منقول مانند ملک، زمین، مغازه و… مطرح می شود ولی اموالی مانند اتومبیل جزو اموال منقول تلقی می شود.

دعوای مالکیت یا خلع ید چیست؟

در این موضوع دادگاه زمانی حکم تصرف مال غیر صادر می کند که طرفین با ارائه ادله مناسب مالکیت خود را نسبت به آن ملک ثابت کنند و نیز قاصبانه بودن ید خوانده را اثبات می کند.

به طور کلی در بحث تصرف عدوانی خواهان قبلا ملک را در اختیار و تصرف داشته یا نداشته مهم و مطرح نیست مهم این است که خواهان ادعا دارد ملکی داشته که به زور از چنگ وی خارج شده است ولی در دعوای خلع ید خواهان ادعا دارد و آن را به زور از دست وی خارج کرده اند.

حکم تصرف مال غیر چیست و چه مجازاتی را دارد؟

در ماده 690 قانون مجازات اسلامی و در حقوق کیفری حکم تصرف مال غیر این طور بیان شده است که هر فردی که اقدام به تصرف مال غیر کند به هر نوعی از این تصرف باعث به وجود آمدن مزاحمت یا ضایع کردن حق و حقوق دیگری کند به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود و دادگاه مسئولیت دارد تا رفع تصرف از حق فردی که مال او تصرف شده باشد اقدام کند.

این دعوی و شکایت یعنی تصرف مال غیر در مراجع قضایی رسیدگی و بررسی می شود. دادسرا و دادگاه محل وقوع این مال غیر منقول، مرجع صالحی برای رسیدگی به این جرم به حساب می آید. تصرف مال غیر در شورا های حل اختلاف قابل رسیدگی نمی باشند. در مواد 690 تا 693 قانون مجازات اسلامی عناصر قانونی جرم تصرف عدوانی بیان شده است. استفاده غیر مستقیم یا مستقیم از مال غیر منقول شخص دیگر یا بهره بردن از آن تصرف مال غیر یا عدوانی را مطرح می کند. در عنصر معنوی جرم تصرف عدوانی قصد اضرار به غیر، سو نیت مخصوص این جرم نیست.

دعوای تصرف عدوانی از کدام راه مطرح می شود؟

هنگامی نیاز به اثبات مالکیت و دلایل مالکیت خود نداریم که خواهان حقوقی باشیم و فقط ملکی که داشته ایم را حداقل یک سال از تصرف ما خارج کنند برای اقامه دعوای حقوقی کافی است.

در رسیدگی به حکم تصرف مال غیرمعمولا روند دادرسی کیفری از دادرسی حقوقی کوتاه تر است.

در اکثر مواقع فردی که به دنبال حق خود است برایش باز پس گیری ملک و حق و حقوقش کفایت می کند و به دنبال مجازات و به زندان انداختن مجرم نیست.

به مدارک و اسناد نگاهی می اندازیم اگر سند مالکیت را داشته باشیم بهتر است از طریق دعوای کیفری اقدام کنیم چون سند در مراجع کیفری مورد توجه قرار می گیرد ولی در حقوقی به سند توجه نمی شود و فقط تصرف قبلی خواهان مشخص باشد کافی است تا حکم تصرف مال غیر را صادر کنند.

پس در دادگاه کیفری خواهان باید مالکیت خود را ثابت کند ولی در دادگاه حقوقی خواهان نیاز به اثبات مالکیت ندارد و تصرف قبلی خواهان و عدوانی بودن عمل خوانده برای طرح دعوا کفایت می کند.

رسیدگی به حکم تصرف مال غیر در شکایت دعوای تصرف عدوانی چگونه است؟

طبق ماده 177 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی تابع نوبت رسیدگی و تشریفات نیس و بدون نوبت انجام می شود. در این موضوع خواهان وخوانده حق دفاع در مقابل یک دیگر را دارند. در دادگاه باید تصرف قبلی خواهان و تصرف عدوانی خوانده احراز شود. شخص سومی که در این دعوا حق خود را ضایع شده بداند می تواند وارد بحث و شکایت شوند. در دعوای تصرف عدوانی هنگامی که رای صادر می شود حکم تصرف مال غیر باید فورا اجرا شود و باید سریع رفع تصرف شود. در حکم تصرف مال غیر رای قابل تجدید نظر می باشد و تجدید نظر خواهی در این مورد برخلاف سایر دعاوی مانع اجرای حکم نیست.

مجازات تصرف عدوانی یا تصرف مال غیر چیست؟

در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی در حکم تصرف مال غیر عناصر قانونی هر سه جرم اشاره شده که به این صورت است: هر کسی به وسیله صحنه سازی از قبیل دیوار کشی، پی کندن، کرت بندی، امحای مرز، نهرکشی، زراعت یا امثال این کارها دست به تصرف زمین های زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها و یار اراضی متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا سازمان ها ویا شهرداری و یا مکان هایی که متعلق به عموم مردم باشد به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت نماید یا بدون مجوز عملی انجام دهد که موجب آسیب یا تخریب منابع شود یه مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود.

مزایای داشتن وکیل حکم تصرف مال غیر یا عدوانی:

در حکم تصرف مال غیر یا تصرف عدوانی دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول بوده که به جهت اهمیت مال غیر منقول جز دعاوی پیچیده به حساب می آید. اهمیت تشخیص دعاوی تصرف از جهت نحوه و چگونگی طرح دعوا می باشد که در صورت اشتباه و عدم شخیص درست ممکن است با قرار رد و منع مواجه شود. با توجه به شباهت دعاوی تصرف تشخیص اینکه دعوای مربوط به مال غیر منقول تصرف عدوانی است یا ممانعت یا مزاحمت و مالکیت و… سخت می باشد. در طرح دعاوی تصرف معمولا با توجه به مدارک موجود تصمیم می گیریم طرح دعوای حقوقی یا کیفری کدام به نفع ما هست و این ایجاب می کند که حتما وکیل درپرونده حضور داشته باشد. درصورتی که دعوا در ابتدا به صورت صحیح مطرح نشود آثار منفی متعدد به دنبال خواهد داشت که حضور وکیل باعث جلوگیری این موضوع خواهد شد علاوه بر این موضوع حضور یک وکیل مجرب در موضوع جلوگیری از اجرای حکم قطعی کیفری تاثیر گذار خواهد بود. باتوجه ضمانت های زیادی که در مواد قانونی مطرح و همچنین مجازلات و مسئولیت های پیش بینی شده در قانون اقتضا دارد که شخص متخصص اقدام کند تا خواهان به همه حق و حقوق خود برسد. در دعاوی مربوط به اموال غیر منقول مثلا تصرف مال غیر یا عدوانی و سرقفلی و غیره حضور و مشاوره و اقدام وکیل بسیار اهمیت دارد و توصیه می شود، زیرا تعداد قوانین زیاد و روند دادرسی و مهلت ها و مواعد مختلف برای جلوگیری از ضایع شدن حق مهم است در ضمن برای اجرای حکم قطعی مهریه نیز حضور وکیل بسیار موثر خواهد بود.

 

مزایای وکلای با تجربه گروه بزرگمهر

 

 • سرعت بخشیدن به روند دادرسی
 • حضور در جلسات دادگاه بدون نیاز به حضور موکل و گزارش دهی منظم به موکل
 • حفظ اسرار و اطلاعات موکل و عدم فاش شدن آن ها
 • شفاف سازی مسائل حقوقی برای موکل
 • پیگیری منظم روند پرونده تا زمان حاصل شدن نتیجه پرونده
 • حق وکالت منصفانه
 • جذب اعتماد موکل و برقرای ارتباط موثر با او
 • انجام فعالیت های حقوقی با به روزترین سیستم حقوقی
 • به روز بودن و اطلاع از اخرین قوانین کشور
 • برخود مناسب و محترمانه با موکل و قاضی موکل
 • فعالیت گروه های مجرب در تمامی زمینه های حقوقی(ملکی، خانواده،و…)، کیفری و….

گروه وکلای بزرگمهر با سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف حقوقی از جمله دعاوی کیفری می باشد. با اعتماد به وکلای این مجموعه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

تلفن: 44428277-021

2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • با سلام
  خودروی بنده توسط ۳ نفر تخریب شده بود که حکم ۲ نفر در دادگاه کیفری۲ قطعی شده و یک نفر اعتراض زده
  ماشینم تامین دلیل و کارشناسی شده حالا من میخوام ماشینمو بفروشم آیا میشه بعدا که حکم اون یک نفر هم قطعی شد واسه خسارت تخریب اقدام

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مطالب مرتبط

فهرست
phone برای‌تماس‌کلیک‌کنید021-44428277