ملکی

 • تماس با ما

  وکیل دعاوی مالیاتی

  برای اعطای وکالت به وکیل دعاوی مالیاتی با شماره 02144428277 و 09374807447 (منشی ۲۴ ساعته وکیل) تماس حاصل فرمایید. چنانچه از وکیل دعاوی…

 • تماس با ما

  دستور فروش ملک ورثه ای

  برای اعطای وکالت به وکیل دستور فروش ملک ورثه ای با شماره 02144428277 و 09374807447 (منشی ۲۴ ساعته وکیل) تماس حاصل فرمایید. چنانچه…

 • تماس با ما

  وکیل زمین

  برای اعطای وکالت به بهترین وکیل زمین با شماره 02144428277 و 09374807447 (منشی ۲۴ ساعته وکیل) تماس حاصل فرمایید. چنانچه از بهترین…

 • تماس با ما

  وکیل اراضی ملی

  برای اعطای وکالت به وکیل اراضی ملی با شماره 02144428277 و 09374807447 (منشی ۲۴ ساعته وکیل) تماس حاصل فرمایید. چنانچه از وکیل اراضی…

 • تماس با ما

  وکیل دستور فروش

  برای اعطای وکالت به وکیل دستور فروش با شماره 02144428277 و 09374807447 (منشی ۲۴ ساعته وکیل) تماس حاصل فرمایید. چنانچه از وکیل دستور…

 • تماس با ما

  وکیل متخصص امور ملکی

  برای اعطای وکالت به وکیل متخصص امور ملکی با شماره 02144428277 و 09374807447 (منشی ۲۴ ساعته وکیل) تماس حاصل فرمایید. چنانچه از وکیل…

 • تماس با ما

  تغییر کاربری

  برای اعطای وکالت به وکیل تغییر کاربری با شماره 02144428277 و 09374807447 (منشی ۲۴ ساعته وکیل) تماس حاصل فرمایید. چنانچه از وکیل تغییر…

 • تماس با ما

  اجرت المثل ایام تصرف

  اجرت المثل ایام تصرف   اجرت المثل از دو کلمه اجرت و المثل تشکیل شده است که در عرف جامعه…

 • تماس با ما

  افراز و تفکیک در تقسیم املاک

  افراز و تفکیک در تقسیم املاک از نگرش قضائی و ثبتی تقسیم ملک غیر منقول، شامل 1- تفکیک و 2- افراز است . تفکیک:…

 • تماس با ما

  وکیل فروش مال غیر

  برای اعطای وکالت به وکیل فروش مال غیر با شماره 02144428277 و 09374807447 (منشی ۲۴ ساعته وکیل) تماس حاصل فرمایید. چنانچه از وکیل…

دکمه بازگشت به بالا