تخفیف مجازات مشروبات الکلی

 1. خانه
 2. Blogs
 3. تخفیف مجازات مشروبات الکلی
تماس با ما

تخفیف مجازات مشروبات الکلی

جهت اعطای وکالت در خصوص موضوع تخفیف مجارات مشروبات الکلی با شماره 44428277-021 تماس حاصل فرمایید.

چنانچه در خصوص موضوع تخفیف مجازات مشروبات الکلی سوال و یا نیاز به مشاوره دارید در انتهای مطلب سوال خود را مطرحنمایید تا کارشناسان مجموعه سریعا به شما پاسخ دهند.

 

در این مقاله جریمه مصرف مشروبات الکلی و توضیح این مسئله که چگونه می توان تخفیف برای مجازات مصرف مشروبات الکلی را ایجاد کرد و اینکه آیا می توان در مورد نگهداری ، حمل یا فروش شرب خمر تخفیف مجازات مشروبات الکلی را از دادگاه داشته باشیم یا خیر صحبت می کنیم. توجه به این نکته ضروری است که بهتر است قبل از مراجعه به دادگاه و انجام هر کاری با یک وکیل ماهر مشورت کرد تا بهترین نتیجه حاصل شود.

مصرف مشربات الکلی یا شرب خمر یکی از مواردی است که در قانون اساسی برای آن مجازات تعیین شده است و یک جرم کیفری است که یک وکیل کیفری متخصص مسئولیت پیگیری آن را خواهد داشت که در بعضی موارد شاهد تخفیف مجازات مشروبات الکلی نیز هستیم. مضرات مصرف مشروبات الکلی تنها بر جسم نیست بلکه بر روح انسان نیز تاثیرگذار است. شور و هیجان دروغین مصرف مشروبات الکلی مضرات جبران ناپذیری برای فرد و جامعه به همراه خواهد داشت و همچنین استفاده از مشروبات الکلی می تواند سبب وقوع جرم های دیگری نیز شود.

مشروبات الکلی یا شرب خمر

مشروبات الکلی از انگور، خرما، کشمش، جو، و گندم ساخته می شوند و همه آن ها حالت مستی را در انسان به وجود می آورند و سبب خمر در انسان می شوند.

نوشیدن و مصرف مشروبات الکلی برای آن که سکر ایجاد شود و ایجاد شادی و نشاط دروغین کند و سبب شود عقل و فکر به درستی کار نکند دارای مجازات حد است.

نکته مهمی که وجود دارد این است که بر اساس قانون، مست شدن یا نشدن فرد ملاک نسبت دادن جرم به فرد و به تبع آن مجازات فرد نیست بلکه مصرف مشروبات الکلی جرم محسوب شده و مجازات در پی خواهد داشت و با مصرف آن حد بر وی جاری خواهد شد و تخفیف مجازات مشروبات الکلی در این مورد وجود ندارد.

مجازات مصرف مشروبات الکلی:

منظور از مصرف مشروبات الکلی تنها نوشیدن نیست بلکه طریقه مصرف می تواند به صورت های تزریق و کشیدن نیز باشد.

در ماده 264 قانون اساسی نیز آمده است: مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن، کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است که ایجاد تخفیف مجازات مشروبات الکلی در این مورد امکان پذیر نیست.

مجازاتی که برای مصرف مشروبات الکلی تعیین شده است، طبق ماده 265 قانون مجازات اسلامی، هشتاد ضربه شلاق است که این مجازات قابلیت تغییر، ایجاد تخفیف مجازات مشروبات الکلی و تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات را ندارد و نمی توان به جای مجازات، جزای نقدی پرداخت کرد.

مجازات حمل مشروب برای بار اولین بار

برای اولین بار، مجازات حمل مشروبات الکلی 80 ضربه شلاق حدی است.

در ماده 136 قانون اساسی آمده است که هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هربار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی و مجازات او در مرتبه چهارم اعدام است.

یعنی پس از سه بار حد شرب خمر اگر او برای چهارمین بار نیز شرب خمر کند، مجازات او اعدام خواهد بود و در این جا تخفیف مجازات مشروبات الکلی وجود نخواهد داشت.

راه های اثبات جرم مصرف مشروبات الکلی:

راه های اثبات گوناگونی برای جرم مصرف مشروبات الکلی و به تبع آن مجازات برای مصرف مشروبات الکلی وجود دارد که به سه مورد اصلی تقسیم بندی می شوند.

اقرار:

در مواردی مثل مصرف مشروبات الکلی برای اثبات انجام جرم و مجازات نیاز به دو بار اقرار می باشد و یک اقرار از سوی دادگاه پذیرفته نیست و این اقرار نباید در شرایط اجباری (شکنجه و…) از فرد گرفته شود زیرا از نظر دادگاه پذیرفته نیست و در صورت اقرار به مصرف مشروبات الکلی دیگر موارد ذکر شده کاربرد نخواهند داشت.

شهادت:

در این روش از اثبات جرم و همچنین مجازات برای مصرف مشروبات الکلی باید دو مرد عادل که ویژگی ها و شایستگی هایی مانند باایمان بودن، باتقوا بودن و… را داشته باشند تا شهادت آن ها در دادگاه پذیرفته شود.

علم قاضی:

در صورتی که جرم انجام شده بر قاضی محرز باشد جرم انجام شده، اثبات شده تلقی می شود و مجازات مصرف مشروبات الکلی بر وی جاری خواهد شد.

نکته: استفاده از دستگاه تست الکل (الکل سنج) چون در آن احتمال خطا وجود دارد و ممکن است نتیجه به دست آمده درست و منطقی نباشد، اثباتی بر مصرف مشروبات الکلی نیست.

 

تخفیف مجازات شرب خمر:

تخفیف مجازات شرب خمر برطبق قانون مجازات اسلامی (ماده 702 و 703)، تنها برای تعزیرات در نظر گرفته شده است. نوشیدن مشروبات الکلی جرمی حدی است و مجازات را در پی دارد اما نگهداری، فروش، حمل و… از انواع جرایم تعزیری هستند که تخفیف مجازات مشروبات الکلی در آن ها لحاظ می شود.

بر اساس قانون، تخفیف مجازات شرب خمر در اجرای حد صورت نمی گیرد یعنی این امکان که بتوان تعداد آن را از 80 ضربه شلاق کمتر کرد یا مجازات شلاق را به پرداخت جزای نقدی یا حبس تبدیل کرد وجود ندارد و به طور کلی در این مورد تخفیف مجازات مشروبات الکلی را نداریم

مجازات حدی و تعزیری با یکدیگر تفاوت هایی دارند برای مثال در هنگام اجرای حکم مجازات حد اگر عضوی از بدن مانند گوش، چشم و… آسیب ببیند، شلاق زننده مسئول نیست ولی اگر در هنگام اجرای حکم مجازات تعزیری فرد آسیب جسمی ببیند ممکن است دادگاه فرد تازیانه زننده را به پرداخت دیه مقرر کند.

نکته: توبه کردن می تواند سبب ایجاد تخفیف مجازات مشروبات الکلی شود که هر توبه ای نیز مورد قبول دادگاه نیست. توبه کردن در مورد مواردی که مجازات حدی را دارند باید قبل از اثبات آن توسط دادگاه انجام شود در این صورت می تواند سبب ایجاد تخفیف مجازات مشروبات الکلی شود.

 

تخفیف مجازات حمل مشروبات الکلی

بر اساس قانون، هرکس مشروبات الکلی را بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا با خود حمل کند یا آن را به فرد دیگری بدهد به تحمل مجازات زیر محکوم خواهد شد که در این مورد تخفیف مجازات مشروبات الکلی را نداریم.

 • شش ماه تا یک سال حبس تعزیری
 • و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری
 • و به میزان 5 برابر ارزش تجاری معاملات جزای نقدی

 

مجازات قاچاق مشروبات الکلی:

هیچ فردی یا سازمانی حق ورود مشروبات الکلی به داخل کشور یا صدور مشروبات الکلی به کشور های دیگر را ندارد و در صورت اقدام به این عمل به تحمل مجازات زیر محکوم می گردد که در این مورد تخفیف مجازات مشروبات الکلی صورت نمی گیرد:

بر اساس ماده 703 قانون مجازات اسلامی: وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب شده و وارد کننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد وچهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود.

ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا نیز در این باره توضیح می دهد که: هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع شود یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر و مواد 23 و 24 مجازات می شود:

 • در صورتی که ارزش کالا تا 10 میلیون ریال باشد به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق محکوم می شود.
 • در صورتی که ارزش کالا از 10 میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می شود.
 • در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال باشد به 2 تا 5 سال حبس و جزای نقدی معادل 7 تا 10 برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق محکوم می شود.

قانون گذار در اینجا سه تبصره زیر را نیز تعریف کرده است که با توجه به این سه تبصره تخفیف مجازات مشروبات الکلی صورت نخواهد گرفت.

 • تبصره اول: در صورتی که ارزش تجاری مشروبات الکلی مشمول بندهای اول و دوم این ماده باشد مرتکب، علاوه بر جریمه نقدی مقرر، به مجازات حبس از 6 ماه تا 1 سال محکوم خواهد شد.
 • تبصره دوم: وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع، ضبط خواهد شد.
 • تبصره سوم: آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می گیرد، ضبط می شود. مواردی که استفاده کننده مالک آن نبوده ومالک عامدا آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد مشمول حکم تبصره نمی باشد.

نکته: در صورتی که فردی غیر مسلمان اقدام به واردات مشروبات الکلی برای مصرف فردی غیر مسلمان کند دادگاه فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نمی گذارد و افراد خاطی را محکوم می کند و ایجاد تخفیف مجازات مشروبات الکلی در این مورد امکان پذیر نخواهد بود.

 

قانون چه مجازاتی را برای مصرف مشروبات الکلی توسط افراد غیر مسلمان تعیین کرده است؟

بنا بر اعلام قانون گذار مصرف مشروبات الکلی توسط افراد غیر مسلمان مانعی ندارد مگر در موارد زیر:

تظاهر و تجاهر به مصرف مشروبات الکلی:

در این حالت فرد مصرف کننده مشروبات الکلی به هشتاد ضربه شلاق محکوم خواهد داشت. علاوه بر اجرای این حکم، فرد مصرف کننده به تحمل دو تا شش ماه حبس نیز محکوم خواهد شد و تخفیف مجازات مشروبات الکلی را نخواهیم داشت. در این مورد فرد مصرف کننده مشروبات که فردی غیر مسلمان نیز است چون به صورت علنی و در اماکن عمومی مشروبات الکلی را مصرف کرده است به تحمل دو عامل ذکرشده محکوم می گردد

 حضور فرد مست در اماکن عمومی:

در این حالت فرد غیر مسلمان به صورت علنی اقدام به خوردن مشروبات الکلی نمی کند اما به صورت مست در جامعه حضور می یابد که با توجه به ماده 638 قانون مجازات اسلامی فرد مصرف کننده مشروبات الکلی به هشتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد وی علاوه بر تحمل این شلاق حدی باید حبس از ده روز تا دو ماه یا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق را بپذیرد که شامل تخفیف مجازات مشروبات الکلی نمی شود.

 

حکم دادگاه در خصوص تولید مشروبات الکلی دست ساز:

بنابر ماده 702 قانون مجازات اسلامی هرکس اقدام به ساخت مشروبات الکلی نماید به مجازات زیر محکوم خواهد شد که حکم داده شده به فرد تولید کننده مشروبات الکلی به هیچ وجه قابلیت تعلیق و ایجاد تخفیف مجازات مشروبات الکلی الکلی نخواهد داشت.

 • شش ماه تا یک سال حبس
 • و تا 74 ضربه شلاق تعزیری
 • و پرداخت جزای نقدی به میزان 5 برابر ارزش تجاری مشروبات

شعبات رسیدگی به اتهامات مصرف مشروبات الکلی:

شعبه های 1088 تا 1092 و همچنین شعبه 1099 به موارد مصرف مشروبات الکلی رسیدگی خواهند کرد و بررسی های مربوط به قاچاق شرب خمر در دادگاه انقلاب خواهد بود.

 

بهترین وکیل تخفیف مجازات مشروبات الکلی کیست؟

معیار های زیادی وجود دارد که باید در هنگام انتخاب وکیل تخفیف مجازات مشروبات الکلی خوب به آن توجه داشت. قبل از هرگونه تصمیم باید ابتدا در مورد سابقه و نحوه عملکرد وکیل تخفیف مجازات مشروبات الکلی در دعاوی کیفری مورد نظر تحقیق کرد و حتی می توان در صورت امکان جلسه مشاوره با وکیل تخفیف مجازات مشروبات الکلی برگزار کرد.

نکات مهمی که باید به آن توجه داشت میزان مهارت، سابقه کاری و تجربه و البته تخصص وکیل تخفیف مجازات مشروبات الکلی در حرفه خود است. منظور از سابقه کاری و تجربه کافی این مسئله نیست که شما حتما باید به دنبال وکیل تخفیف مجازات مشروبات الکلی با سن بالا باشید بسیاری از وکیل های متخصص و با تجربه با سن پایین هستند که با مهارت تمام، خیلی بهتر توانایی رسیدگی و سرعت بخشیدن به روند پرونده های کیفری تخفیف مجازات مشروبات الکلی را دارند.

 

مزایای داشتن وکیل تخفیف مجازات مشروبات الکلی

در صورتی که پرونده کیفری در حوزه اتخفیف مجازات مشروبات الکلی دارید، قبل از هر گونه اقدامی تصمیم به اخذ وکیل اتخفیف مجازات مشروبات الکلی متخصص بگیرید. چرا که موضوع تخفیف مجازات مشروبات الکلی در قانون بسیار حساس و دقیق بوده و بسیاری از موارد ممکن است سرنوشت پرونده شما را به طور کلی تغییر دهد و به همین دلیل اخذ وکیل تخفیف مجازات مشروبات الکلی متخصص و با تجربه مزایای خوبی برای شما به همراه خواهد داشت.

وکیل تخفیف مجازات مشروبات الکلی متخصص و با تجربه، به تمامی امور دادگاهی و کیفری آگاه است و قبل از انجام هرگونه دعوی یا شکایت آن موضوع را تحلیل و مورد بررسی قرار داده و این موضوعات را با شما در میان می گذارد. وکیل تخفیف مجازات مشروبات الکلی خود پیگیر پرونده شما می باشد و می کوشد بهترین دفاع برای پرونده شما داشته باشد بدون نیاز به حضور شما نیز می تواند تمامی کارهای شما را انجام داده و سبب آسودگی خاطر قوت قلب شما می شود.

از مزایای دیگر داشتن وکیل تخفیف مجازات مشروبات الکلی خوب صرفه جویی در وقت و هزینه شما می باشد. چرا که آگاهی به روند کلی پرونده های تخفیف مجازات مشروبات الکلی، همچنین تخصص در مواد و تبصره های قانون، می تواند بسیار سرنوشت ساز بوده و در وقت و هزینه های شما به میزان قابل توجهی صرفه جویی نماید.

 

 هزینه اخذ وکیل تخفیف مجازات مشروبات الکلی چقدر است؟

هزینه و حق الزحمه وکالت مبلغی توافق شده بین وکیل تخفیف مجازات مشروبات الکلی و موکل برای رسیدگی و به سرانجام رساندن پرونده تخفیف مجازات مشروبات الکلی موکل می باشد.

البته این هزینه ها به نوع پرونده تخفیف مجازات مشروبات الکلی و حساسیت کار بستگی دارد که باید مورد بررسی قرار بگیرد و نمی توان مبلغ دقیق و مشخصی را ذکر کرد.

به طور کلی وکیل تخفیف مجازات مشروبات الکلی می تواند با دارا بودن توانایی و تحصیلات لازم در پرونده های تخفیف مجازات مشروبات الکلی برای طرح شکایت و پیشبرد پرونده به ما کمک کند. در پایان امید است بدون داشتن وکیل تخفیف مجازات مشروبات الکلی، در دادگاه کیفری اقدام به طرح شکایت نکنید.

 

 

مزایای وکلای با تجربه گروه بزرگمهر

 

 • سرعت بخشیدن به روند دادرسی
 • حضور در جلسات دادگاه بدون نیاز به حضور موکل و گزارش دهی منظم به موکل
 • حفظ اسرار و اطلاعات موکل و عدم فاش شدن آن ها
 • شفاف سازی مسائل حقوقی برای موکل
 • پیگیری منظم روند پرونده تا زمان حاصل شدن نتیجه پرونده
 • حق وکالت منصفانه
 • جذب اعتماد موکل و برقرای ارتباط موثر با او
 • انجام فعالیت های حقوقی با به روزترین سیستم حقوقی
 • به روز بودن و اطلاع از اخرین قوانین کشور
 • برخود مناسب و محترمانه با موکل و قاضی موکل
 • فعالیت گروه های مجرب در تمامی زمینه های حقوقی(ملکی، خانواده،و…)، کیفری و….

گروه وکلای بزرگمهر با سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف کیفری از جمله دعاوی تخفیف مجازات مشروبات الکلی می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

تلفن: 44428277-021

2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • سلام
  دیشب همسر منو به خاطر حمل و مصرف مشروبات الکلی گرفتن. می خواستم بپرسم امکان اینکه فقط جریمه نقدی پرداخت کنیم هست؟ و اینکه میشه زندان و شلاق رو به جریمه نقدی تبدیل کرد؟ در این زمینه آیا امکان تخفیف مجازات مشروبات الکلی هست؟

  پاسخ
  • Avatar
   گروه وکلای بزرگمهر
   آبان 12, 1399 5:41 ق.ظ

   با سلام. به میزان و مقدار حمل و مصرف بستگی دارد. امکان حکم تعزیری نیز موجود است. پیشنهاد میشود که با ما تماس بگیرید تا بهترین وکیل متخصص موضوع تخفیف مشروبات الکلی، در این امر شما را یاری کند.

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مطالب مرتبط

فهرست
phone برای‌تماس‌کلیک‌کنید021-44428277