شکایت مجدد پس از منع تعقیب

 1. خانه
 2. Blogs
 3. شکایت مجدد پس از منع تعقیب
تماس با ما

شکایت مجدد پس از منع تعقیب

برای اعطای وکالت در خصوص شکایت مجدد پس از منع تعقیب با شماره 02144428277 تماس بگیرید.

در صورتی که سوالی درباره شکایت مجدد پس از منع تعقیب داشته و یا نیاز به مشاوره درباره این موضوع دارید سوال خود را در انتهای این مقاله بپرسید تا مشاوران حقوقی ما در سریع ترین زمان به شما پاسخ دهند.

قرار منع تعقیب بعد از آن که به آن اعتراض شد و دادگاه به قرار منع تعقیب رسیدگی کرد فقط برای یک بار دیگر می توان در دادگاه درخواست کرد که به طور مجدد به اتهام صورت گرفته رسیدگی کند. شکایت مجدد پس از منع تعقیب می تواند یا توسط خود فرد و یا وکیل قانونی وی به دادگاه ابلاغ شود. انجام شکایت مجدد پس از منع تعقیب چندین مرحله دارد که با داشتن وکیلی مجرب و با تجربه که سابقه کار در این زمینه را دارد بسیار راحت تر و سریع تر انجام خواهد شد و شکایت مجدد پس از منع تعقیب صورت گرفته توسط شاکی می تواند بهترین نتیجه را برای او داشته باشد.

شکایت مجدد پس از رضایت قطعی

شکایت مجدد پس از رضایت قطعی به اینگونه است که در صورت مجرم اعلام شدن متهم در صورتی که شاکی رضایت خود را اعلام کند متهم می‌تواند از دادگاهی که برایش حکم صادر کرده است تقاضای تخفیف کند.پس از آزادی متهم در صورتی که نسبت به تعهد داده شده به شاکی  عمل نکند، شاکی می تواند شکایت را مجددا در دادسرا محل وقوع جرم پیگیری کند، در نتیجه شکایت مجدد پس از رضایت قطعی امکان پذیر می باشد.

طرح مجدد شکایت کیفری

اگر به جرم تهمت و افترا،شکایت و قرار مجرمیت متهم صادر شود ولی در دادگاه با وساطت طرفین رضایت حکم قطعی شود و همچنین متهم بعد از دادگاه دوباره به شاکی تهمت بزند، با این تفکر که پرونده در دادگاه مختومه اعلام شده و دیگر امکان شکایت از متهم را ندارد، مجددا به شاکی پرونده تهمت و افترا وارد کند شاکی می تواند شکایت کیفری را دوباره از طریق وکیل خود به جریان بیاندازد.

رسیدگی مجدد به قرار منع تعقیب

یکی از قرارهای صادر شده از سوی دادگاه قرار منع تعقیب است. قرار منع تعقیب به این معنا است که قاضی جرم نسبت داده شده به متهم را یا جرم نمی داند و یا شواهد کافی برای آن که جرم را به متهم نسبت دهد وجود ندارد در این صورت قرار منع تعقیب صادر می شود. این قرار برای شاکی پرونده ممکن است بسیار ناخوشایند باشد ولی شاکی پرونده می تواند قرار شکایت مجدد پس از منع تعقیب را به دادگاه ارجاع دهد. با انجام شکایت مجدد پس از منع تعقیب این امکان فراهم می شود که نظر قاضی و دادگاه در طی بررسی قرار شکایت مجدد پس از منع تعقیب باز گردد و رای به سمت شاکی پرونده شکایت مجدد پس از منع تعقیب سوق پیدا کند.

شکایت مجدد پس از منع تعقیب توسط دادگاه

شکایت مجدد پس از منع تعقیب توسط دادگاه چند حالت دارد:

در اولین حالت شاکی رضایت می دهد و شکایت مجدد پس از منع تعقیب صورت نخواهد گرفت و دادسرا اعلام می کند که شاکی رضایت داده است و پرونده شکایت مجدد پس از منع تعقیب را به دادگاه می فرستد و دادگاه خود شکایت مجدد پس از منع تعقیب را باطل خواهد کرد.

در دومین حالت دادگاه خود رسیدگی به پرونده شکایت مجدد پس از منع تعقیب را آغاز می کند و می توانست از شاکی رضایت بگیرد و دادگاه بررسی به موضوع قرار شکایت مجدد پس از منع تعقیب را از سر می گیرد و در صورتی که قرار منع تعقیب صادر شده مورد تایید باشد شکایت مجدد پس از منع تعقیب را تایید می کند و رضایت شاکی در پرونده شکایت مجدد پس از منع تعقیب موثر نخواهد بود اما در صورتی که قرار منع تعقیب مورد تایید نبود دادگاه قرار شکایت مجدد پس از منع تعقیب را نقض می کند و با توجه به رضایت شاکی اقدام به مبادرت به صدور قرار موقوفی می کند.

سومین حالت این است که دادگاه تحقیقات پرونده شکایت مجدد پس از منع تعقیب را به دادسرا ارسال می کند و سپس رضایت شاکی به دست می آید. در این صورت دادگاه باید تکمیل تحقیقات را انجام دهد زیرا برای دادسرا انجام این تحقیقات الزامی است. در صورتی که دادگاه قرار شکایت مجدد پس از منع تعقیب را ابطال کند متهم نیز از اتهامات وارد شده مبرا خواهد شد.

در این جا با توجه به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی نیز داریم: چنانچه دادگاه تجدید نظر ادعای تجدید نظرخواه را موجه تشخیص دهد، رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می ‏نماید، در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب

شاکی می تواند با طرح شکایت حقوقی و طرح شکایت کیفری، درخواست شکایت مجدد پس از منع تعقیب را از دادگاه کند فقط اینکه ابتدا باید دادستان قرار منع تعقیب را صادر کند و پس از تایید، قرار منع تعقیب به طرفین دعوا گفته خواهد شد و ظرف مدت 10 روز در ایران و حدود یک ماه برای افرادی که در خارج از کشور زندگی می کنند در دادگاه به آن رسیدگی خواهد شد و در صورت نیاز شاکی می تواند شکایت مجدد پس از منع تعقیب را از دادگاه بخواهد.
در صورتی که شاکی به قرار منع تعقیب معترض باشد پرونده او به دادگاه های کیفری صادر می شود و در صورتی که قاضی درخواست شاکی برای شکایت مجدد پس از منع تعقیب را بپذیرد و قرار منع تعقیب را باطل کند حکم جلب متهم به دادرسی ارسال خواهد شد و پرونده به دادسرا باز گردانده خواهد شد. در این گونه موارد دادسرا باید حکم دادگاه را در شکایت مجدد پس از منع تعقیب بپذیرد. در این صورت متهم را در دادگاه حاضر می کنند و با توجه به نظر دادگاه در مورد شکایت مجدد پس از منع تعقیب به فرد متهم تفهیم اتهام صورت می گیرد و در صورت نیاز قرار تامین کیفری صادر شده و دادگاهی که در مورد شکایت مجدد پس از منع تعقیب تشکیل شده است به آخرین دفاعیات متهم گوش خواهد داد و دادگاه شکایت مجدد پس از منع تعقیب شاکی را می پذیرد و برای متهم قرار مجرمیت و کیفر خواست را صادر می کند. قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 278 خود نیز به مطلب شکایت مجدد پس از منع تعقیب اشاره می کند با توجه به این ماده: هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد مگر پس از کشف دلیل جدید، در این صورت دادستان باید تعقیب مجدد متهم را تجویز نماید لذا اگر دلیل جدیدی برای شاکی به دست بیاید می تواند یک بار دیگر از همان متهم شکایت کند و اگر دادستان اجازه دهد شکایت مجدد پس از منع تعقیب به جریان می افتد.

همچنین با توجه به ماده 264 از قانون آیین دادرسی کیفری داریم: پرونده ای در راستای اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب به دادگاه ارسال می شود؛ دادگاه در حین رسیدگی با توجه به نقص تحقیقات موجود، پرونده شکایت مجدد پس از منع تعقیب را به دادسرا و شعبه مربوطه اعاده تا دستورات دادگاه را انجام و سپس جهت تصمیم مقتضی به دادگاه ارسال دارد؛ در همین حین شاکی به دادسرا مراجعه و تقاضای شکایت مجدد پس از منع تعقیب را می نماید.

 شرایط صدور قرار منع تعقیب

در 2 صورت قرار منع تعقیب صادر خواهد شد که در این 2 صورت شاکی می تواند شکایت مجدد پس از منع تعقیب را از دادگاه درخواست کند:

 • 1) رفتار مرتکب شده توسط مجرم جرم محسوب نمی شود.
 • 2) رفتار مرتکب شده توسط مجرم جرم محسوب می شود اما دلایل کافی برای اثبات جرم وجود ندارد.
  به عنوان مثال ممکن است شما به دلیل بد رفتاری کارمندان شهرداری اقدام به شکایت از کارمندان شهرداری کنید اما دلیل کافی برای اثبات جرم او وجود نداشته باشد که در این صورت می توانید شکایت مجدد پس از منع تعقیب را از دادگاه درخواست کنید.

نکته مهمی که وجود دارد این است که در صورت رای دادگاه به صدور قرار منع تعقیب، (که این امر از سوی بازپرس یا دادیار، صورت می گیرد) موافقت دادستان برای صدور قرار منع تعقیب الزامی است. در صورتی قرار منع تعقیب را دادیار حکم داده باشد دادستان مجبور است از نظر او پیروی کند و در این جا شکایت مجدد پس از منع تعقیب وجود نخواهد داشت و دادستان باید به تعقیب متهم ادامه دهد اما در صورتی که صدور قرار منع تعقیب از سوی بازپرس صورت گرفته باشد و دادستان این حق را دارد که به آن معترض باشد و برای رفع اختلاف میان بازپرس و دادستان دادگاه حکم قرار منع تعقیب را صادر می کند و با توجه به آن شکایت مجدد پس از منع تعقیب وجود خواهد داشت.

هم چنین در قانون آیین دادرسی در ماده 79 ذکر شده است که در مرحله تحقیقات مقدماتی یا در مقام تعقیب است و اگر قرار منع تعقیب صادر شد و شکایت مجدد پس از منع تعقیب صورت گرفت در حقیقت این مرحله به پایان رسیده است و رسیدگی مجدد به پرونده، حسب دستور دادگاه است که مقام تحقیق می باشد و جایی برای صدور قرار ترک تعقیب نیست؛ علی هذا به نظر تقاضای شاکی وجاهت قانونی ندارد و به منزله انصراف از اعتراض به قرار تلقی می شود و دادگاه همان قرار منع تعقیب را تایید می کند.

مزایای وکلای با تجربه گروه بزرگمهر

 • سرعت بخشیدن به روند دادرسی
 • حضور در جلسات دادگاه بدون نیاز به حضور موکل و گزارش دهی منظم به موکل
 • حفظ اسرار و اطلاعات موکل و عدم فاش شدن آن ها
 • شفاف مسائل حقوقی برای موکل
 • پیگیری منظم روند پرونده تا زمان حاصل شدن نتیجه پرونده
 • حق وکالت منصفانه
 • جذب اعتماد موکل و برقرای ارتباط موثر با او
 • انجام فعالیت های حقوقی با به روزترین سیستم حقوقی
 • به روز بودن و اطلاع از اخرین قوانین کشور
 • برخود مناسب و محترمانه با موکل و قاضی موکل
 • فعالیت گروه های مجرب در تمامی زمینه های حقوقی(ملکی، خانواده و…)، کیفری و…

گروه وکلای بزرگمهر با سابقه چندین ساله و داشتن وکلای مجرب و متخصص در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری آماده ارائه خدمات و رسیدگی به پرونده های حقوقی و کیفری شما می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید. 02144428277

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مطالب مرتبط

فهرست
phone برای‌تماس‌کلیک‌کنید021-44428277