تامین خواسته کیفری

 1. خانه
 2. Blogs
 3. تامین خواسته کیفری
تماس با ما

تامین خواسته کیفری

برای اعطای وکالت به وکیل تامین خواسته کیفری با شماره 02144428277 تماس بگیرید.
در صورتی که تنها نیاز به مشاوره دارید، سوال خود را در کامنت های انتهای این صفحه بپرسید. مشاورین حقوقی ما در کوتاه ترین زمان به سوالات شما پاسخ می دهند.

تامین خواسته کیفری برای حفظ حقوق شاکی توسط دادگاه ها بر اساس قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری صورت می گیرد. زمانی که دادگاه ها دلایل اتهام و ایراد خسارت به شاکی را کافی تشخیص دهند، به درخواست شاکی یا وکیل کیفری اقدام به صدور قرار تامین خواسته کیفری می کنند. در واقع قرار تامین خواسته کیفری جهت جلوگیری از ورود خسارات جبران ناپذیر صادر می شود. تامین خواسته کیفری از اقدام متهم به انتقال اموال خود و تضییع حق زیان دیده از جرم جلوگیری می کند. در تامین خواسته کیفری بر اساس ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری شاکی می تواند خواهان تامین ضرر و زیان خود از بازپرس شود. زمانی که این درخواست یک ادله قابل قبولی باشد، بازپرس اقدام به صدور قرار تامین خواسته کیفری می کند.

موارد صدور قرار تامین خواسته کیفری

ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری در زمینه صدور قرار تامین خواسته کیفری بیان می کند که: وکیل کیفری شاکی می تواند تامین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. در واقع در دعاوی کیفری تنها در مورد ضرر و زیان های وارد شده ناشی از جرم می توان به طرح درخواست تامین خواسته کیفری در مراجع قضایی اقدام کرد. هم چنین این قانون شرایط و محدودیت های دیگری را برای درخواست تامین خواسته کیفری تعیین نکرده است. با این وجود قانون گذار برای پذیرش این در خواست شرطی را قرار داده است که با مانعی روبرو نشود قانون گذار در ادامه متن ماده ی 107 چنین اظهار نموده است که (هر زمان این تقاضا با دلیل قابل قبول باشد بازپرس قرار تامین خواسته صادر می کند.) از این رو در هر مرحله از امور کیفری در صورت وجود دلایل قابل قبول برای اثبات جرم و ضرر و زیان ناشی از آن می توان اقدام به صدور قرار تامین خواسته کیفری نمود.

مراجع صدور قرار تامین خواسته کیفری

مطابق قانون دادگاه های عمومی حقوقی برای صدور اجرای قرار تامین خواسته کیفری از اختیار قانونی برخوردارند و در این مورد ابهامی وجود ندارد. امکان صدور قرار تامین خواسته کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 مختص دادگاه ها بوده است و این امر به دلیل حذف دادسرا از فرایند های رسیدگی کیفری اتفاق افتاده بود و مستقیما پرونده های کیفری در دادگاه ها بررسی می شدند. در سال 1381 در این مورد اصلاحاتی صورت گرفت و دادسرا ها دوباره احیاء شدند. با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال 1392 برای صدور قرار تامین خواسته کیفری ایجاد گشت. بنابراین در حال حاضر هم دادگاه های کیفری و هم دادسرا ها اختیار صدور قرار تامین خواسته کیفری را دارا می باشند و باز پرس به طور مستقل و  دادیاران در صورت تایید دادستان می توانند در دادسرا ها قرار تامین خواسته کیفری را صادر کنند. همچنین قضات دادگاه های کیفری نیز از اختیار تام برای صدور قرار تامین خواسته کیفری در حین دادرسی بهره مند می باشند.

زمان درخواست تامین خواسته کیفری

بر اساس قانون درخواست تامین خواسته کیفری می تواند هم زمان با شکایت کیفری صورت گیرد اما درخواست باید مبنی بر اسناد و دلایل قابل قبول باشد. بنابراین بررسی دلایل ملزم به انجام تحقیقات می باشد و این عمل باعث می شود که پذیرش تامین خواسته کیفری هم زمان با شکایت سخت شود. درخواست صدور قرار تامین خواسته کیفری می تواند پیش از طرح دعوی انجام شود و خواهان موظف است ظرف ده روز دادخواست اصلی خود را به دادگاه تقدیم کند همچنین این درخواست می تواند همزمان با دعوای اصلی مطرح شود حتی اگر در مرحله ی ابتدایی یا تجدید نظر قرار داشته باشد. اگر در زمان درخواست قرار تامین خواسته کیفری دلایل موجود در پرونده مبتنی بر ارتکاب جرم و وارد شدن ضرر و زیان به شاکی به حد کافی موجود باشد معادل آن چه که ضرر وارد شده است قرار تامین خواسته کیفری صادر می شود.

نحوه اجرای قرار تامین خواسته کیفری

قرار تامین خواسته کیفری به عنوان وثیقه تضمینی است. برای حفظ حقوق خواهان این تضمین به شکل اموال متهم فراهم می شود و اگر موضوع قرار تامین خواسته کیفری مال معینی باشد همان مال به دستور مرجع قضایی توقیف می شود و چنان چه موضوع قرار تامین خواسته کیفری مال معینی نبوده و یا توقیف آن مال معین ممکن نباشد معادل مبلغ ضرر و زیان از سایر اموال متهم توقیف می شود و چنین قراری به دلیل فوریتی که دارد می بایست فورا صادر و پس از صدور به متهم ابلاغ و اجرا شود. در مواردی که تاخیر در اجرا موجب ضرر و زیان می شود این قرار تامین خواسته کیفری باید ابتدا اجرا و سپس ابلاغ شود. البته نباید از این موضوع غافل شویم که توقیف اموال موضوع این قرار تامین خواسته کیفری تا زمان صدور و رای قطعی و مختومه شدن پرونده ادامه خواهد داشت و اگر رای به نفع شاکی صادر شود او می تواند حق خود را از این اموال استیفا کند و اگر به هر دلیلی رای به نفع متهم صادر شود و یا در مرحله رسیدگی دادسرا مجرمیت متهم ثابت نشود از این قرار تامین خواسته کیفری نیز رفع اثر خواهد شد.

اعتراض به تامین خواسته کیفری

بر اساس ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری قرار تامین خواسته کیفری به مدت ده روز از تاریخ ابلاغ توسط متهم یا وکیل وی قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه کیفری 2 مناسب ترین مرجع برای اعتراض به قرار تامین خواسته کیفری صادره در دادسرا است و دادگاه تجدید نظر نیز مرجع اعتراض به تامین خواسته کیفری صادر شده در دادگاه کیفری دو می باشد. مطابق ماده 110 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 ، به اعتراض ثالث در دادگاه حقوقی رسیدگی می گردد. مثلا  در راستای قرار تامین خواسته کیفری، ملکی توقیف می گردد که ثالث مدعی خرید ملک از متهم می باشد که به اعتراض ثالث در دادگاه حقوقی رسیدگی می گردد. در صورتی که خواسته شاکی عین معین نبوده یا توقیف آن ممکن نباشد دادگاه معادل ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی های متهم توقیف می کند.

تفاوت تامین خواسته کیفری با حقوقی

صادر شدن قرار تامین خواسته کیفری نیاز به پرداخت خسارت نیست در صورتی که صدور تامین خواسته حقوقی نیاز به پرداخت خسارت احتمالی دارد.

ماقرار تامین خواسته کیفری به محض ابلاغ اجرا می شود و در موارد ابلاغ فوری ممکن نیست و موجب تضییع خواسته می شود ابتدا قرار تامین خواسته کیفری اجرا و سپس ابلاغ می شود و این موارد فورا به اطلاع دادستان می رسد.

مادرفع ابهام از قرار تامین خواسته کیفری به عهده ی بازپرس و قاضی اجرای احکام می باشد.

مدادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته.

مدر مواردی که مطالبه ی خواسته کیفری به تقدیم دادخواست نیاز دارد. چنان چه شاکی تا قبل از ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه تقدیم نکند، به درخواست متهم از قرار تامین خواسته کیفری رفع اثر می شود.

در صورتی که به جهتی حکم جلب کیفری و تعقیب متهم موقوف یا قرار منع تعقیب صادر و یا پرونده مختومه شود پس از قطعیت رای و اجرای آن، از قرار تامین خواسته کیفری رفع اثر می شود. همچنین میتوانید مطلب اعاده دادرسی کیفری را از همین سایت مطالعه کنید.

تفاوت های میان تامین خواسته کیفری و دستور موقت

 • صدور دستور موقت وابسته به احراز فوریت است ولی در مورد تامین خواسته چنین فوریتی الزامی نمی باشد.
 • صدور دستور موقت باید به تایید رئیس حوزه قضایی باشد که در تامین خواسته چنین الزامی وجود ندارد.
 • قرار دستور موقت با اصل دعوی قابل تجدید نظر می باشد ولی در تامین خواسته کیفری قابل تجدید نظر نیست.
 • اگر تقاضای دستور موقت قبل از اقامه دعوی باشد متقاضی باید ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور موقت آن را تقدیم کند اما در تامین خواسته کیفری قبل از تقدیم دادخواست و اقامه ی دعوا به مدت ده روز از تاریخ صدور فرصت دارد.
 • در دستور موقت اگر خواهان محکوم به بی حقی شود ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی خوانده می تواند خسارت را از تامین سپرده مطالبه نماید و در تامین خواسته کیفری این مدت بیست روز است.
 • در تامین خواسته کیفری مالی از متهم توقیف می شود ولی در دستور موقت الزامی برای توقیف مال وجود ندارد.
 • در دستور موقت بدون اخذ و گرفتن خسارات احتمالی قرار صادر نمی شود ولی در تامین خواسته کیفری بدون خسارت احتمالی نیز صدور قرار ممکن است.
 • در دستور موقت برای احراز و تشخیص مورد دستور موقت خوانده دعوت می شود و اجرای آن نیز پس از ابلاغ امکان پذیر است ولی در تامین خواسته کیفری دادگاه بدون دعوت از خوانده به درخواست رسیدگی می کند و پس از تایید بعد از ابلاغ فورا اجرا می شود.

 انتخاب بهترین وکیل برای تامین خواسته کیفری

بهترین وکیل برای تامین خواسته کیفری چه کسی است؟ ویژگی های یک وکیل خوب برای تامین خواسته کیفری چیست؟

بهترین وکیل برای تامین خواسته کیفری وکیلی است که در زمینه موضوعات و پرونده های مرتبط با تامین خواسته کیفری تجربه و تخصص کافی داشته باشد و با تکیه بر دانش و آگاهی خود و بهره گیری از اطلاعات در مورد پرونده، بتواند از فردی که وکالت وی را بر عهده گرفته، به خوبی دفاع کند و اقدامات لازم را در جهت پیروزی در دعوای تامین خواسته کیفری اجرا کند.

در صورت نیاز به یک وکیل در زمینه تامین خواسته کیفری می توانید از مشاوره حقوقی گروه وکلای بزرگمهر که بهترین و متخصص ترین وکلا را در سراسر کشور که دارای سابقه درخشان و پرونده های موفق در طی سال های اخیر می باشند بهره مند شوید.

مزایای وکلای با تجربه گروه بزرگمهر

 • سرعت بخشیدن به روند دادرسی
 • حضور در جلسات دادگاه بدون حضور موکل و گزارش دهی منظم به موکل
 • حفظ اسرار و اطلاعات موکل و عدم فاش شدن آن ها
 • شفاف سازی مسائل حقوقی برای موکل
 • پیگیری منظم روند پرونده تا زمان حاصل شدن نتیجه
 • حق وکالت منصفانه
 • جذب اعتماد موکل و برقراری ارتباط موثر با او
 • انجام فعالیت های حقوقی با به روزترین سیستم حقوقی
 • به روز بودن و اطلاع از آخرین قوانین کشور
 • برخورد مناسب و محترمانه با موکل و قاضی موکل
 • فعالیت گروه های مجرب در تمامی زمینه های حقوقی (ملکی، خانواده و…)، کیفری و… .

با ما تماس بگیرید. تلفن: 02144428277

2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مطالب مرتبط

فهرست
phone برای‌تماس‌کلیک‌کنید021-44428277