کارشناسی جعل اسناد

س ذ پرسیده شده در 4 ماه پیش
با سلام و احترام، به استناد قولنامه ، ملکی توسط فروشنده اول به دوم و دوم به سوم و پس از چندی فروشنده دوم مجددا به چهارم میفروشد و ملک تحت تصرف خریدار چهارم قرار داشته است . با شکایت فروش مال غیر توسط خریدار سوم و پس از صدور چندین دادنامه بدوی و تجدید نظر فروشنده دوم محکوم و از خریدار چهارم خلع ید و ملک تحویل خریدار سوم میشود .که این مراحل 22 سال بطول انجامیده و در این مدت فروشنده اول و خریدار سوم و چهارم فوت میشوند .حالیه ورثه خریدار چهارم با طرح شکایت مدعی جعل بودن قولنامه فروش خریدار اول به دوم شده اند در حالی که مدرک یاد شده بعد از صدور احکام و تحویل ملک به خریدار سوم و در حدود زمان فوت خریدار سوم مفقود گردیده است ، دادگاه بدوی به استناد آنکه قبلا در دادگاه به این مدرک استناد شده و خریدار چهارم اعتراضی به آن نداشته است قرار رد دعوی صادر میکند ولی دادگاه تجدید نظر دادنامه را نقض و دستور رسیدگی در ماهیت میدهد . ایا با وجود آنکه قبلا چندین دادنامه بدوی و تجدید نظر صادر شده و بر مبنای آنها ملک تحویل خریدار سوم شده است و در حال حاظر اصل مدرک مفقود و در دسترس نیست دادگاه میتواند به موضوع جعل در ماهیت رسیدگی کند و فقدان مدر ک باعث خارج شدن مدرک از اعداد دلایل شده و احکام صادره قبلی باطل میشود و یا اینکه احکامی که در زمان موجود بودن مدرک قولنامه صادر شده و در نتیجه مالکیت فعلی ملک یعنی ورثه خریدار سوم محفوظ خواهد ماند . با تشکر

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 4 ماه پیش
سلام- احکام قطعی به قوت خود باقی است برای بررسی جعلیت اسناد عادی بودن اصل آن برای کارشناسی الزامی است ضمنا این موارد بجهت کهنه شدن موضوع بدون مطالعه و بررسی اسناد و پرونده امکان مشاوره مفید و موثر ضعیف خواهد بود.

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا