پچک تضمین اجرای تعهدات

گ ج پرسیده شده در 2 ماه پیش
باسلام بنده در سال ۸۸دوفقره چک بابت تضمین اجرای تعهدات قراردادشماره به یکی از تعاونی های مسکن مهر دادم دوماه بعد بخاطر اختلاس هیئت مدیره تعاونی وعدم پرداخت مطالبات اینجانب مجبور به ارایه دادخواست به دادگاه. شدم سپس هیئت مدیره جدید از ارائه ادامه کار به اینجانب امتناع وکار را به پیمانکاری دیگر داد بعد از گذشت ده سال از این قضیه مبلغ هفتصد میلیون برای طلب بنده حکم صادر شد حال هیئت مدیره جدید برای اینکه طلب اینجانب راندهد چکهایی که بابت تضمین داده بودم ودر قرارداد ذکر شده و در متن چکها هم بابت تضمین اجرای تعهدات قرارداد هم نوشته شده به شخص دیگری داده وتاریخ زده و طرح دعوی کرده وجالب اینکه قاضی محترم شعبه به مدارک وتوضیحات اینجانب توجهی نکرده ورای پرداخت چکها را صادر کرده

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 2 ماه پیش
با توجه به قواعد حاکم بر اسناد تجاری ایرادات شما راجع به تضمینی بودن چکه ها در قبال ثالث مسموع نیست می توانید به طرفیت شرکت دعوی مطالبه وجه چک ها در صورت پرداخت مطرح کنید

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا