مطالبه خسارت از سایر وراث به دلیل شکایت

ث ج پرسیده شده در 4 ماه پیش
باسلام . احتراما پدری یکدستگاه خودرو بعنوان جهیزیه به دخترش انتقال داده و لیکن بلحاظ وجود رابطه صمیمی فی مابین تنظیم سندرسمی بنام دختر انجام نگرفته بود. پس از فوت ایشان بلحاظ حدوث اختلاف فی مابین وراث ، خودرو به درخواست احدی از وراث توقیف و به پارکینگ هدایت شد . پس از طرح دعویی تنظیم سند رسمی بطرفیت وراث حکم به نفع دختر صادر و برگ سبز و تعویض پلاک انجام و متعاقباً با پرداخت هزینه های پارکینیگ رفع توقیف گردید . حال آیا دختر می تواند بر علیه ورثه توقیف کننده از بابت توقیف ، مطالبه خسارات و همچنین هزینه های پارکینگ را مطالبه نماید ؟

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 4 ماه پیش
پاسخ سئوال مثبت بنظر میرسد

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا