مصوبه شورای شهر و مصالحه نامه با شهرداری

ع ش پرسیده شده در 2 ماه پیش
سلام زمینی داشتم که در سال ۸۸ جهت تفکیک آن به شهرداری مراجعه نموده و شهرداری براساس مصوبه شورای شهر هادیشهر با تنظیم مصالحه نامه با دریافت تعداد ۷ قطعه از قطعات تفکیکی به صورت رایگان (علاوه بر معابر ایجادی) با تفکیک موافقت نمود و بعدا کاشف به عمل آمد که شهرداری طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری فقط معابر احداثی را می توانست به رایگان مالک شود

که متعاقب آن جهت ابطال مصالحه نامه فوق به دادگاه عمومی جلفا مراجعه و حکم ابطال صادر شد ولی در اثر اعتراض شهرداری و شورای شهر حکم صادره نقض و حکم به رد دعوی اینجانب صادر شد

بعدا از هیات عمومی دیوان عدالت تقاضای ابطال مصوبه شورای شهر هادیشهر که مبنا و مستند مصالحه بوده تقاضا گردید که هیات عمومی دیوان عدالت مصوبه مزبور را از تاریخ تصویب( سال ۱۳۸۸) ابطال نمود

که بعدا با استناد به رای هیات عمومی دیوان تقاضای اعاده دادرسی از دادگاه تجدید نظر استان نسبت به دادنامه نقض و رد دعوی مذکور را نمودم

ولی متاسفانه تقاضای اعاده دادرسی نیز از رد گردید

حال سوال این است با توجه به ابطال مصوبه شورای شهر هادیشهر که مستند مصالحه نامه بوده

تکلیف و طریقه اقدام قانونی اینجانب چگونه خواهد بود

آیا می توانم نتیجه بگیرم؟

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 2 ماه پیش
با توجه به توضیحی که داده اید راهکار متصوره درخواست اعمال ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 از طریق مدیر کل دادگستری استان مربوطه می باشد

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا