مزایده ملک در رهن بانک

d ت پرسیده شده در 2 ماه پیش
با سلام، ملک توقیف شده ای در پرونده اجرایی دادگاه حقوقی ، در رهن بانک و توقیف چند نفرقرار دارد. در مرحله مزایده و فروش و انتقال سند ملک مزبور ، موضوع رهن بانک چگونه حل می شود؟ آیا با توافق بانک و خریدار، انتقال وام و تنظیم سند رهنی جایز است؟

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 2 ماه پیش
مواد 54 و55 قانون اجرای احکام مدنی ‌مصوب 1356.8.1ناظر به این مورد است می توانید به مواد مذکور مراجعه کنید البته در مورد قسمت اخیر سوال در فرض موافت بانک منعی جهت انتقال وتنظیم سند رهنی وجود ندارد

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا