قوانین مشارکت ملکی و دادن وکالت به دیگری

ص ل پرسیده شده در 2 ماه پیش
سلام سوالی از این مرکز شده بود که “”سلام اگر در قرارداد مشارکت در ساخت آمده باشد که “مالک باید به سازنده یا هرکس که سازنده معرفی نماید وکالت کاری با اختیارات کامل جهت انجام امور اداری و ساخت ساختمان اعطا نماید” میتوان نتیجه گرفت که سازنده حق واگذاری پروژه را داشته است؟ “” که جواب آن مثبت گزارش شده بوده میخواستم بدونم اگه سازنده ادامه پروژه را واگذار کند دیگر تعهدی به مالک نخواهد داشت و انگار تعهداتش را انجام داده است؟

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 2 ماه پیش
به نظر ما دادن وکالت کاری به منزله واگذاری پروژه به غیر نیست واختیار واگذاری مستلزم تصریح است ودر فرض واگذاری عواقب ان تابع شرایط مندرج در قرارداد مشارکت باشد

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا