عدم تمکین وطلاق

م ص پرسیده شده در 2 ماه پیش
من رای تمکین رو گرفتم و همسرم ناشزه محسوب شده است حال اینکه بخوام همسر خود رو طلاق ندهم تا چه مدت همسر بنده نمیتوند از من طلاق بگیرد

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 2 ماه پیش
زوجه هر زمان می تواند اعلام تمکین کند واز حالت نشوز خارج شود در این صورت در صورت امتناع زوج از پرداخت نفقه و انجام تکالیف قانونی زوجه می تواند به علت عسر وحرج دعوی طلاق مطرح کند ولی اگر کماکان از تمکین خودداری کند در اثر رفتار خود حق طلاق برای وی ایجاد نمی شود

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا