ضمان معلق وضمان باطل

ت غ پرسیده شده در 2 ماه پیش
سلام و احترام. فرد الف اعلام میدارم مبلغ ۱۰ میلیارد به فرد ب بدهکار است و چنانچه تا تاریخ معین بدهی خود را به شخص اخیر پرداخت ننماید تعهد می کند آپارتمان معینی را عینا به نام وی منتقل نماید.

در قسمت دوم توافقنامه اینگونه ذکر می گردد اینجانب الف پس از انجام تعهدات خود به یکی از دو صورت فوق، دیگر بدهی به شخص ب نخواهم داشت و چنانچه به تعهدات خود به شرح فوق عمل نکنم شخص ب با استفاده از این توافقنامه می تواند هرگونه اقدامی جهت اخذ مطالبات خود بنماید.

پرسش نخست: آیا قسمت اول این توافقنامه حکایت از یک نوع ضمان معلق دارد یا خیر؟

پرسش دوم: با توجه به قسمت دوم توافقنامه(در تعارض با قسمت اول توافقنامه) دو طرف منجزا نتیجه عدم ایفای تعهدات شخص الف در حق ب را مشخص نداشته اند آیا میتوان به بطلان این قرارداد معتقد بود یا خیر؟

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 2 ماه پیش
سلام- بنظر تعهد بر انجام تعهدی دیگر نوعی ضمان معلق محسوب شود.این نوع قرارداد ضمان باطل است.

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا