صلح نامه عادی ورثه

گ d پرسیده شده در 2 ماه پیش
با سلام

به موجب گزارش اصلاحی صادره از دادگاه حقوقی مقرر شده ماترک متوفی فروخته شده و پس از فروش آن و اخراج ثلث، مابقی بین وراث تقسیم شود,

فی الحال پلاک ثبتی که مشتمل بر 2 باب خانه مجزا بوده، یکجا برای مزایده تعیین وقت شده و تاریخ مزایده 8 روز دیگر است,

به موجب صلح نامه عادی، مورث قبل از فوت یک باب از دو خانه فوق را به موکل صلح نموده و وجه المصالحه نیز پرداخت شده, چه راهکاری جهت احقاق حق وجودادرد؟

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 2 ماه پیش
در جریان صدور گزارش اصلاحی صلحنامه مذکور ارائه و مطرح شده است یا خیر

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا