شکایت حقوقی بر اثبات بیع و الزام تنظیم سند

ش ذ پرسیده شده در 4 ماه پیش
سلام. اینجانب با شکایت حقوقی مبنی بر اثبات ییع و الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع از دادگاه بدوی رای گرفتم که با اعتراض خواندگان پرونده به شعبه تجدید نظر ارسال شد… خواندگان با تبانی هم معامله قبلی بین خودشان را در شکایت کیفری که از هم کرده اند زیر سوال برده وبا در خواست از قاضی تجدید نظر در شعبه حقوقی خواستار قرار توقف رسیدگی تا حصول نتیجه پرونده کیفری شده اند …. چون در پرونده کیفری اینجانب شخص ثالث محسوب میشوم اجازه ورود ندارم ولی مدارکی دارم که که ادعای کذب شان را اثبات میکند….سوال اینست چگونه میتوانم از حق خود در پرونده کیفری دفاع نمایم ؟ چون اگر در پرونده کیفری حکمی صادر شود بطور مستقیم تاثیر در پرونده حقوق اینجانب دارد

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 4 ماه پیش
سلام- مستلزم بررسی اظهارات و ادعای مطروحه در پرونده است . بهر حال آرای قطعی کیفری مانع اسیفای حقوق شما ولو از باب ضرر و زیان نخواهد بود.

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا