شکایت از ورثه به دلیل کلاهبرداری از ارث

و ر پرسیده شده در 5 ماه پیش
باسلام وقتی پدرمان در سال 1363 فوت نمودند ما 6 برادر و 2 خواهر و یک مادر بودیم . مادرمان برای اینکه احساس آرامش کنه از ما فرزندان ذکور خواستند که 1/5 دانگ از ملک پدریمان را بنام خواهرکوچکمان که اون موقع 12 سال بیشتر نداشت و 1/5 دانگ را نیز بنام خواهر بزرگمان و 3 دانگ ما بقی را نیز بنام مادرمان انتقال دهیم ما فرزندان ذکور با پیروی از درخواست مادرمان این انتقال را انجام دادم و بصورت شفاهی بهش گفتیم مادر تا زمانی در قید حیات هستی با آرامش در این منزل سکونت کن و این 3 دانگ امانت است و حتی اموال پدرمان شامل اسباب و اثاثیه منزل را نیز در اختیار خواهران و مادرمان قرار دادیم .تا اینکه مادرمان در سال 94 مرحوم شدند و ما فرزندان ذکور برای تعیین تکلیف اموال بجا مانده از پدر و مادرمان به ملک پدریمون مراجعه نمودیم و متوجه شدیم خواهر کوچکمان با تبانی خواهر بزرگمان آن 3 دانگ مادرمان را نیز 4 ماه پس فوت یکی از برادرانمان در آبان 81 یعتی در اسفتد 81 با استفاده از حالت روحی و روانی نامتعادل مادرمان و بیسواد بودن وی و بدون داشتن شهود و فرد معتمد و بدون آگاهی ما برادران بنام خود انتقال داده است و پس از فوت مادرمان تمام اسباب اثاثیه منزل و جواهرات مادرمان را تصاحب نموده و ملک موروثی را اجاره داده اند . در پی این اقدام نابخردانه و غیر انسانی با خواهران که کلید منزل را نیز در اختیار دارن صحبت شد که کلی بد و بیراه نثارمان کردن و ما بردران ناگزیز به طرح دعوی بر علیه خواهرانمان کردیم و موضوع به بازپرسی ارجاع شد از ما خواستند برای غارت اموال شهود ببریم که 4 شاهد بردیم و برای نامتعادل بودن حالت روحی روانی مادرمان نیز 3 نفر شاهد بردیم و ئر نهایت رائیکه بازپرسی صادر نمود قرار منع نعقیب خواهرانمان بود و ئر جایی در حکم نوشته شاکیان دلیلی بر امانی بودن اموال مذکور را در نزد متهمین ندارند و حال به ما 10 روز مهلت داده اند تا اعتراض خود را به دادگاه ارائه کنیم .

لذا بدینوسیله از شما بزرگواران استدعا داریم ما برادران را راهنمایی بفرمائید که چگونه میتوانیم به اموال به جا مانده از مرحوم پدر و مادرمان که شرعا و عرفا حق مسلم ماست برسیم !

با سپاس فراوان ! علیمحمدی

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 5 ماه پیش
باید دلیل اثباتی برای شکایت خود ارائه نمائید

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا