شکایت از مبلغ اضافی درخواستی شهرداری بابت تقسیط جریمه

ل ظ پرسیده شده در 4 ماه پیش
باسلام شهرداری مبلغ50میلیون عوارض برایم محاسبه نموده وبنده یک سوم راپرداخت نمودم ومابقی رادرده فقره چک پرداخت نمودم که شهرداری بابت تقسیط 8میلیون تومان کارمزداضافه نموده ایا شهرداری باتوجه به معامله چکی میتواندکارمزدمحاسبه کندایاایعمل رباخواری نیست باتوجه به اینکه چک سندتجاری ولازم الجراست وحتی بانک هانیزچک را برای ضمانت وام میگیرند وسودوام بواسطه تقسیط ماهانه مبلغ میباشدولی شهردارچک تاریخ داگرفته که سرموعدوصولش میکندبنده میتوانم شکایت کیفری مطرح نمایم اگرپاسخ مثبت بوده بایدبرچه اتهامی مطرح کنم ممنون

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 4 ماه پیش
مبلغ اضافی بابت وجه چک ها نیست بلکه بابت اعطائ مهلت وتقسیط دین است وبه نظر ما شکایت قابل طرح نیست

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا