شکایت از رییس اجرای احکام

ت د پرسیده شده در 5 ماه پیش
سلام.حکم قطعی مبنی بر خلع ید ملکی با سند تک برگ به نفع مالک سند صادر گردیده و اعاده دادرسی محکومان نیز رد شده و پس از صدور اجرائیه در زمان اجرای حکم ، متصرفین با ارائه سند تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی و با دستور رئیس اجرای احکام تعیین کارشناس نموده اند و از اجرای حکم امتناء می ورزند. بنده آیا می توانم از رئیس اجرای احکام که حدود ۲ سال است که اجرا نمی کند شکایت کنم ؟ . ضمن اینکه گزارشی از اداره ثبت محل نیز دارم مبنی بر اینکه از پلاک ثبتی بنده هیچ گونه خروجی صادر نشده و کارشناس تعیین تکلیف به اشتباه در پلاک ثبتی بنده جانمایی کرده .

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 5 ماه پیش
سلام- بله شکایت انتظامی در دادسرای انتظامی قضات قابل طرح و پیگیری است. در صورت احراز تخلف انتظامی مطالبه خسارت نیز امکان پذیر خواهد بود.

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا