دیه ضرب و جرح

ض ع پرسیده شده در 2 ماه پیش
با عرض سلام وادب در تاریخ 96/7/9هنگام عبور با خانوادام که سه نفر بودیم مورده حمله پنج نفر قرار گرفتیم وبه شدت مجرو ع ومستوم شدیم و در تاریخ 97/9/10 سه نفری نودو پنج درصددر دادگاه بدوی بابت جرائتی که داشتیم دیه صادر شده ودر تاریخ 97/11/12با دو مورد واخواحی سه نفر تعبرئه ویک نفر رای بدوی در موردش تعید شد طرف مقابل چهار نفر وماه سه نفر شدیم وبا اعتراض شاکی که بنده و خانوادهام باشم پرونده به دادگاه تجدبد نظر رفته است و پرونده مقید به وقت نظارت دفتر به تاریخ

99/813 آیا تا آن تاریخ پرونده در بایگانی می ماند و اگر مانده چه کاری می توانم انجام دهم که کارم زود تر به نتیجه برسد در مورده دیه چطور آیا تاریخ رای قطعی حساب می شود که دادگاه تجدید نظر تعید کنده یا اینکه تاریخ رای بدری متشکرم راهنمایی کنید

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 2 ماه پیش
میتوانید با مراجعه به دادگاه ودرخواست کتبی پرونده را مطالعه نموده و علت تعیین وقت نظارت را بدانید
در مورد حکم محکومیت یکنفر نیز اگر اعتراض نشده و رای قطعی شده است به اجرای احکام دادسرا مرجعه و پیگیری نمائید

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا