خلع ید

ت ح پرسیده شده در 2 ماه پیش
دارنده سند رسمی نسبت به غاصب ملک با سند عادی و خریداران از وی (ملک رابه سه نفر واگذار کرده و آنها اقدام به بنا نموده اند و 2 نفر سند از ماده 133 روستایی گرفته اند و یکی سند عادی دارد) دادخواست خلع ید نموده و دادگاه نسبت به یک نفر با سند عادی (1) و یک نفر با سند رسمی (2) حکم قطعی خلع ید و قلع و قمع داده و نام نفر سوم در حکم جاافتاده که بعدا تجدید نظر خواهی کرده و نسبت به وی عدم استماع (با توجه به ماده 25 ق ث) با این استدلال صادر شده که باید ابتدا به هیات نظارت مراجعه میشد و بعد از ابطال سند معارض اقدام به خلع ید می کردید. با این شرایط به اداره ثبت مراجعه کردم و اراده ثبت در اجرای نظر دادگاه (ماده 25 ق ث) از قبول تقاضای من و ارجاع پرونده به هیات نظارت امتناع می نماید و آن را موکول به پس از اجرای حکم خلع ید می نماید؟ تکلیف بنده چیست؟

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 2 ماه پیش
سلام- تا زمانیکه سند رسمی بنام متصرف باشد خلع ید منتفی است. میتوانید به جهت امتناع از رسیدگی در اداره ثبت به موضوع به رییس منطقه و یا بازرسی ثبت اعلام شکایت نمایید.

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا