حکم اعاده شکایت

غ ش پرسیده شده در 5 ماه پیش
دارنده سند رسمی نسبت به غاصب ملک با سند عادی و خریداران از وی (ملک رابه سه نفر واگذار کرده و آنها اقدام به بنا نموده اند و 2 نفر سند از ماده 133 روستایی گرفته اند و یکی سند عادی دارد) دادخواست خلع ید نموده و دادگاه نسبت به یک نفر با سند عادی (1) و یک نفر با سند رسمی (2) حکم قطعی خلع ید و قلع و قمع داده و نام نفر سوم در حکم جاافتاده . هنگام طرح اعاده دادرسی متوجه اشتباه شده و قرار توقف اعاده دادند تا تجدید نظر نفر سوم مشخص شود. که بعدا تجدید نظر خواهی کرده و نسبت به وی عدم استماع (با توجه به ماده 25 ق ث) داده. پس از این حکم شکایت اعاده پیگیری نشد و برای اجرای حکم نسبت به فردی که سند نداشت اقدام کردم که بعد از گذشت 40 روز مهلت تازه گفتند که شکایت اعاده باید حکم داشته باشد و اجرا متوقف شد. آیا این عمل بدون پیگیری طرف مقابل قانونی است؟ و چرا به اعاده آنها دادگاه تجدید نظر رسیدگی می کند؟

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 5 ماه پیش
سلام- پاسخ مفید مستلزم مطالعه سوابق و پرونده است بهر حال قاضی دادگاه تجدید نظر با قبول اعاده دادرسی مکلف به رسیدگی است.

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا