توقیف ومزایده ملک

و ه پرسیده شده در 4 ماه پیش
با سلام، در یک پرونده اجرائیه حقوقی، 6 دانگ ملک محکوم علیه توقیف و مزایده شده است. همسر محکوم علیه اعتراض ثالث نموده و دادگاه تجدید نظر ، حکم بر رفع توقیف از 3 دانگ ملک موصوف به نفع معترض ثالث داده است. از طرف دیگر همسر محکوم علیه برای جلوگیری از حبس محکوم علیه همان ملک (سهم خودش) را به عنوان مال معرفی کرده است. محکوم لهم چند نفرند. نهایتا آیا 3 دانگ ملک توقیفی مزایده و به فروش می رسد یا 6 دانگ؟ با سپاس

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 4 ماه پیش
سلام- سهم محکوم علیه قانونا قابل مزایده و تملیک است و سهم همسر بصورت قراردادی و توافق به تملیک محکوم لهم در میآید.

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا