تجدید نظرخواهی دیه کمتر از یک دهم

ج و پرسیده شده در 2 ماه پیش
با سلام

اینجانب در دادگاه کیفری محکوم به پرداخت هشت درصد دیه کامل شدم (از موارد لوث که با قسامه، دیه جاری شده است) و در خصوص کیفرخواست به اتهام حبس غیرقانونی حکم برائت صادر شد در رای بدوی نوشته شده بود که بیست روز مهلت تجدیدنظرخواهی وجود دارد.

به رای اعتراض نمودم و دلیل اعتراض این بود که شاکی در بازجویی اعلام داشته مامورین نیروی انتظامی به عنوان شاهد معرفی میشود. بنابراین متوسل شدن به قسامه در مواقعی که شاهد وجود دارد وجاهت ندارد. ضمنا در گزارش مامورین نیروی انتظامی، ضرب و شتم اعلام نشده بود.

دادگاه تجدیدنظر چنین تصمیمی صادر نمود (بجای کلمه رای، عبارت تصمیم را بکار برده است) که مطابق بند ب ماده 427 آیین دادرسی کیفری، دیه کمتر از یک دهم قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد.

به نظر بنده چون اتهام حبس قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد مطابق ماده 429 آیین دادرسی کیفری، دیه نیز به تبعیت از آن قابلیت تجدیدنظرخواهی را داشت.

میخواهم از رای صادره (بدوی یا تجدیدنظر) اعاده دادرسی یا فرجام خواهی کنم از این حیث که شاکی ضمن معرفی مامورین به عنوان شاهد در محل و اینکه مامورین شاهد ضرب و شتم از ناحیه بنده نبودند در نهایت شاکی به قسامه متوسل شده که دادگاه بدوی به این موضوع توجه نکرده است هر چند با توجه به نصاب دیه، رای قابلیت تجدیدنظرخواهی نداشته باشد ولی به نظر میرسد از جهات اعاده دادرسی و یا فرجام خواهی باشد. از حیث دوم اینکه حق اعتراض به دیه به تبعیت از حکم در مورد حبس قابلیت اعتراض داشته که بدین جهت نیز دادگاه بدوی امکان اعتراض به رای را محفوظ و در آن نوشته است.

لطفا نظر قاطع خود را اعلام دارید که با توجه به توضیحات فوق، موضوع از موارد اعاده دادرسی یا فرجام خواهی میباشد یا خیر . در صورت مثبت بودن جواب از کدام حیث و از کدام جهت.

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 2 ماه پیش
سلام- اعاده دادرسی نسبت به تمام احکام قطعی صرفنظر از نصاب آن مجری است اما فرجامخواهی در مورد دیه کمتر از یک دهم قابل قبول نیست. حکم صادره راجع به مجازات حبس در رابطه با جرم حبس غیر قانونی شرایط معمول را دارا میباشد.

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا