بستن قرارداد با رییس یک اداره وتغییر رییس

ف ص پرسیده شده در 4 ماه پیش
باسلام همسربنده خودرویم رابه یک اداره اجاره داده بودوبارییس اداره شهرستانی قرارداداجاره تنظیم نموده بودوخودش هم راننده بودریسی که باهمسرم قراردادراتنظیم وبه عنوان مستاجرامضانمودپس از5ماه به شهرستان دیگرمنتقل شدویک شخص دیگررییس همسرم شدوهمسرم دران اداره راننده اوشدایانبایدباتعویض رییس قراردادجدیدی تنظیم میشدایاباجایگزینی شخص مستاجرقراردادقبل باطل نمیشودچراکه درقراردادنام رییس اداره به عنوان مستاجرذکرشده است ایا باجایگزینی شخص دیگری قراردادقبلی باطل است باتوجه به اینکه بنده دادخواست ابطال قراردادبلحاظ فضولی به طرفیت همسرم واداره دادم ایاموضوع جایگزینی رییس تاثیرگذاراست

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 4 ماه پیش
سلام- اگر دادخواستان به طرفیت هر دو باشد رسیدگی به خواسته شما صرفنظر از ماهیت دعوی با تغییر رییس مشکلی نخواهد داشت.

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا