کلاهبرداری از طریق جعل امضا و اثر انگشت

جعل امضا اثر انگشت کلاهبرداری طرف آمده ملک ما را گرفت میخواست یه خونه بده که مال دیگری بود فروخت به ما دادگاه رفتیم طرف ما را محکوم کرد چهار شاهد دروغین آورده بعد یک مدتی شده شاهدا اومدن اقرار کردن همچنین گواهی ندادیم اینا رفتن تو دفتر خونه وکالت بستن شاکی هستیم این شخص امضا مارا جعل‌کرد بعد توی شورای حل اختلاف امضای و پس گرفتن گفتند ما شاکی نيستم من‌رفتیم شکایت کردم پرونده باز شد قاضی ازطرف حکم‌محکوم کرد بود گرفت میخواستم بگم این یعنی چه میشه الان حدود ۴۰ روزابلاغی‌ندادندکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره از وکیل