چک برگشتی

نوژن همتی پرسیده
درود بر شما
با آرزوی سلامتی
یک فقره چک برای سررسید 95/06/06 صادر شده است بابت خرید یک پلاک ثبتی، بعد از آن مبلغ به صورت نقدی تسویه شده است و چک با عنوان اینکه گم شده است برگشت نشده است و از آنجایی که این معامله فامیلی بوده است پیگیر دریافت و برگرداندن چک نشدیم. الان آن ملک با توجه به اینکه معامله انجام شده بوده به نام خریدار است. اما در فروردین 97 گواهی عدم پرداخت گرفته شده و در مرداد 1400 برای وصول وجه همان چک بعلاوه تاخیر تادیه و هزینهای دیگر شکایت کرده اند.
آیا امکان دارد که دادگاه محترم رای بر وصول مبلغ چک و تاخیر تادیه و دیگر موارد بدهد؟
پیشاپیش از پاسخ شما سپاسگزارمدکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره از وکیل