چه کسانی حق اخذ توضیح کارشناس را دارند

گ ف پرسیده شده در 8 ماه پیش
سلام، برای نظریه کارشناس آیا فقط فردی که تقاضای کارشناسی کرده حق اخذ توضیح از کارشناس را دارد؟

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 8 ماه پیش
پس از اعلام نظر کارشناس به طرفین ابلاغ می شود وهردو طرف می توانند به نظریه کارشناس اعتراض کنند ویا درخواست اخذ توضیح نمایند ‌
ماده 260 قانون ایین دادرسی مدنی – پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می‌کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار‌کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به‌طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می‌توانند ظرف یک‌هفته از تاریخ ابلاغ به‌دفتر دادگاه‌مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا” یا اثباتاً بطور کتبی اظهار نمایند.

پرونده را‌ملاحظه و درصورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی می‌نماید.
ک

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا