ولایت واختیار فرزند پسر بعد از فوت پدر

ظ د پرسیده شده در 4 ماه پیش
ولایت و اختیار بر اموال فرزند صغیر(پسر)پس از فوت پدرش , ارجحیت آن بر مادر فرزند است یا جد پدری.

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 4 ماه پیش
طبق ماده 1194 قانون مدنی پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان، ولی خاص طفل نامیده می‌شود.ولذا مادر سمتی ندارد

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا