وظایف وکیل مهریه

تارا طاهری پرسیده شده در 1 سال پیش
حکمی یا گواهی که یک وکیل در مرحله آخر باید به موکل بدهد چیست تا پول کامل با او تسویه شود

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره از وکیل