مواد22و48قانون ثبت اسناد

س ع پرسیده شده در 2 ماه پیش
با سلام و ارزوی توفیقات روز افزون :با توجه به اینکه فقهای محترم شورای نگهبان در پاسخ به خواسته رهبر معظم انقلاب اطلاق مواد22و48قانون ثبت اسناد را در بی اعتبار دانستن اسناد عادی غیر رسمی که قرائن وادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد انها باشد خلاف شرع و باطل دانستند. ایا با مد نظر قرار دادن اصل 4 قانون اساسی محاکم قضایی مجاز به استناد و استفاده از اصول 22و48 در طی مراحل دادرسی میباشند؟ تا زمان تدوین قوانین جدید با توجه به اصول 170و 167 ایا ملاک نظر شورای نگهبان میباشد؟

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 2 ماه پیش
تا زمانی که قانون نسخ نشده است از موقعیت اعتبار برخوردار می باشد

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا