لغو دستور موقت مانع نقل و انتقال

ص d پرسیده شده در 2 ماه پیش
باسلام . احتراماً باستحضار می رساند اینجانب بموجب سند رسمی یکدستگاه آپارتمان را از فروشنده خریداری نمودم که آنرا با مبایعه نامه به شخص ثالث انتقال نموده , و با تعهد به تنظیم سند رسمی ، به هنگام تنظیم سند رسمی و استعلامات مأخوذه توسط دفترخانه مشاهده شد که سندرسمی اولی بموجب حکم غیابی دادگاه تنظیم شده بود و الان اشخاص غیر که اینجانب به هیچ وجه آنها را نمی شناسم با واخواهی و دستور موقت مانع نقل و انتقال شده اند . حال که اینجانب که با سند رسمی خریداری نموده و بر اساس آن نیز مبادرت به فروش و تنظیم مبایعه نامه نموده ام چگونه می توانم لغو دستور موقت را تقاضا و متعاقباً بنام شخص خریدار جدید نیز تنظیم سند نمایم ؟

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 2 ماه پیش
سلام- واگذاری ملک به شما و یا شما به دیگری مانع رسیدگی به حق واخواهی نیست نهایت اگر آپارتمان به مالک اصلی برگشت شما میتوانید خسارات قانونی خود را از فروشنده مطالبه نمایید.

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا