فروش مال غیر

ت ظ پرسیده شده در 2 ماه پیش
سلام.

شخص الف ملکی را به شخص ب با مبایعه نامه بنگاه فروخته و مالکیت را واگذارنمود —سپس اینجانب همان ملک را از شخص ب خریدم و مالکیت در مبایعه نامه بنگاه به اینجانب واگذار شد—-دوماه بعد شخص الف و ب با امضای اقاله نامه ای معامله اول رافسخ میکنند. و شخص الف بعدا با شکایت کیفری از شخص ب مدعی میشود که معامله دوم بعد از تاریخ اقاله انجام شده و تاریخ معامله دوم بصورت مزورانه قبل از تاریخ اقاله درج شده…بعد از اتمام تحقیقات بازپرس در کیفر خواست با خط خود قید مینماید که معامله اول بین شخص الف و ب و همچنین معامله دوم بین شخص ب و اینجانب درست و صحیح بوده و صرفا کلاهبرداری از طریق اقاله مال غیر تایید میگردد. اما در کیفر خواست چاپی صرفا به کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر اشاره میشود؟

سوال اینست که آیا این دو مغایر هستند؟ یا ملاک همان توضیح مکتوب بازپرس در کیفر خواست میباشد؟

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 2 ماه پیش
بازپرس کیفرخواست صادر نمیکند
صدور کیفر خواست توسط دادستان یا دادیار صورت میگیرد
دادگاه در چار چوب کیفر خواست اقدام به رسیدگی میکند

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا