عناوین مجرمانه وتخلفات انتظامی

ر ک پرسیده شده در 2 ماه پیش
با سلام در یک دعوای کیفری تصرف عدوانی مقامات ذیربط قضائی سند رسمی مالکیت اینجانب را نادیده گرفته اندو در مقابل سند عادی طرف مقابل راارجح دانسته اند می خواهم از انها در دادسرای انتظامی قضات شکایت کنم لطفا عناوین مجرمانه وتخلفات انتظامی انان را مستنداً اعلام فرمائید با تشکر

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 2 ماه پیش
تشحیص عنوان مجرمانه ویا تخلف صورت گرفته با دادگاه انتظامی قضات است نه شاکی پرونده شما صرفا به علت تخلف از قوانین موضوعه شکایت خود را شرح دهید

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا