شکایت برادر متوفی برای اثبات مالکیت

د ص پرسیده شده در 8 ماه پیش
سلام وخسته نباشید ،درصورتی که شخصی مالک سه دانگ از شش دانگ ملکی شود وبعد از فوتش برادرمتوفی میتواند صرفا به استناد شهادت شهود مدعی هبه شدن یک دانگ از ان سه دانگ انهم هبه بهصورت شفائی ونه رسمی یا مکتوب ونه مکتوب باشد وبخواهد اثبات مالکیت کند؟!انهم درصورتیکه همسر وفرزندان متوفی در جریان موضوع نباشند وهیچ قولی در این باب استماع نشده باشد.؟؟؟

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 8 ماه پیش
سلام- اثبات هر ادعایی مستلزم ادله قانونی است صرف ادعا با وصف فوق قابل اثبات نیست.

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا