شکایت از قاضی بابت تخلف در پرونده

و الف پرسیده شده در 2 سال پیش
باعرض ادب وسلام بنده تولیدکننده ضدیخ هستم چندین ساله که بعلت اشتباهات خودم بنده بازداشت شدم وقراری2میلیاردی صادرگردیدکهنزدیک 4ماه بنده بازداشتشدم وقراربنده کسرشدتا250میلیون وبنده باسندازادشدم ودرپرونه بنده 2شرکت ازروزاول جزشاکیان پرونده بودندوپرونده درحال رسیدگی بودکه در28اسفند97ابلاغیه ای به بنده شدازشعبه 10دادیاری نیابت اصفهان مبنی برشکایت یکی ازشاکیان یابعبارتی یکی ازهمان شرکتهایی که شکایت کرده بودندقبلاوالان

مجددادریک شعبه دیگری همان روال که شاکیان انجام داده بودنددوباره پرونده ای دیگرکه خدمتتان عرض کنم بدون سرسوزن کم وزیادتشکیل داده شد وبنده رامهلت5روزه ازاتهام انتسابی درنقض حقوق صاحب برندابلاغ گردیدکه بنده درمهلت داده شده به شعبه10دادیاری رفتم که دادیارمربوطه نبودندوپرونده توسط منشی

نزدمعاونت دادستان برده شدووی پروندهرانزددادیاری دیگری دادندوبنده درحضوروی اعلام نمودم که بنده پرونده ای دراین موضوع نزدشعبه بازپرس درحال رسیدگی هست که دادیارمربوطه بنده رابه یک فیش حقوقی تایکی دوروزه جورکنم که بنده بلافاصله نزدپازپرس پرونده رفتم وشرح واقعه راشرحدادم که بازپرس باتلفنی که زدبه دادیارکارحلشدوبنده فقط یک لایحه بنویسم وروی پرونده بزارندکه فردای انروزبنده لایحه رانزدوی بردم که بنده خداگفت پرونده راگرفت دادیارشعبه10که بنده گفتم دادستان برای شمانوشتندکه رسیدگی کنیدکه بنده لایحه بدست نز دشعبه10رفتم که لایحه راقبول نکردندوگفتندکه برویک سندششدانگ چورکن که بنده هرچه حرف زدم که فایده نداشت که نداشت وبرای بنده قرار130میلیون تومانی صادرکردندوبنده گفتم سندمازاددرشعبه بازپرسی هست وچندروزبعددادیارشعبه مذکورجلب بنده رابه اداره اگاهی دادندوبنده جلب کردندوبردندشعبه10 که خانواده بنده سندمازادراگذاشتندولی قبول نکردوگفتندان وقت شمانازمیکردیدالان وقت نازکردن ماهاست وگفت باید5الی6روزدرزندان باشدتابعداسندراقبول کنم وبنده به همین راحتی روانه زندان شدم وبرادرم روزپنجم بازداشتم نزددادیاررفت تاازادکندبنده را که دادیارگفته سندفایده نداردوبرادرتان باپرونده به تهران ارسال شدکه دادیاردروغ گفت وبنده رافردای انروزبابدرقه بردندکه بنده رانزدشعبه جرایم پزشکی وبهداشتی نزددادیارمربوطه که بادیدن بنده ومطالعه پرونده باناراحتی گفتندبرای چه این بنده خداراازاصفهان اوردندمگرقرارصادرنکردپس چرانگرفتنداصلاپرونده درشعبه دیگرداردچرااینکارراکردندباهات خلاصه دادیارتهران نه قرارصادرکردنه کفیلی گفت بارفقط وفقط بنده رابا

تعهدالتزام ازادکردوگفتندکه درحق شماقصورصورت گرفته حال ازشماعزیزان که مزاح وقتتان شدم شگواییه رانوشتم ازدادیارومنشی شعبه پستش کنم برودوشرح واقعه بدون کم وزیادکردن کلمه ای بوده

دکتر حسین مروج
رزرو مشاوره
این موارد به مشاوران این مرجع ارتباطی ندارد مرجع شکایت از تخلف قضات دادسرای انتظامی قضات مستقر در کاح دادگشتری تهران است

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوق دارم

لیست بهترین وکلای تهران

 

وکیل حامد شاکری نیا تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

جناب آقای حامد شاکری نیا وکیل پایه یک دادگستری
جناب آقای حامد شاکری نیا وکیل پایه یک دادگستری
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • عضو مرکز وکلای قوه قضاییه
 • بیش از ۱۵ سال سابقه

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

 

وکیل دکتر حسین مروج تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

حسین مروج وکیل پایه یک دادگستری
حسین مروج وکیل پایه یک دادگستری
 •  وکیل پایه یک دادگستری
 • بیش از ۴۰ سال سابقه حقوقی
 • دکترای حقوق خصوصی
 • دکترای حرفه ای مشاوره حقوقی DBA
 • استاد دانشگاه های آزاد و دانشکده علوم و فنون نیروهای مسلح از سال ۱۳۶۱
 • مدیر حقوقی نیروهای مسلح از سال ۱۳۶۱
 • عضو مرکز مشاوران قوه قضاییه

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

وکیل مرجانه فشنگچی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

مرجانه فشنگچی وکیل پایه یک دادگستری

 • وکیل پایه یک دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • رتبه دو رقمی آزمون وکالت و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از ۱۵ سال سابقه

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

وکیل مونا الماسی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

مونا الماسی وکیل پایه یک دادگستری
مونا الماسی وکیل پایه یک دادگستری
 •  وکیل پایه یک دادگستری
 • بیش از ۶ سال سابقه حقوقی
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

وکیل محمد فرخی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

تصویر وکیل محمد فرخی

 • وکیل پایه یک دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از ۲۲ سال سابقه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

دکتر مهرداد محمدی (بخش بین الملل) تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

دکتر مهرداد محمدی وکیل بین الملل
دکتر مهرداد محمدی وکیل بین الملل
 • مشاور حقوقی و امور قراردادهای شرکت‌هایی چون هواپیمایی قطر و …
 • داوری اختلافات قراردادی فدراسیون فوتبال ایران
 • داور مرکز بین‌المللی مرکز داوری شانگهای (SHIAC)

 

تماس جهت اعطای وکالت

وکیل ملیحه سنگ سفیدی تیک آبی تایید هویت
ستاره امتیاز

خانم ملیحه سنگ سفیدی وکیل دادگستری

 

 • وکیل دادگستری
 • کارشناس ارشد حقوق
 • عضو وکلای مرکز مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

وکیل امیر بهادر عامری

امتیاز ۴ ستاره

تصویر جناب وکیل آقای امیر بهادر عامری

 • وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • بیش از ۵ سال سابقه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

 

وکیل اصغر قنبری
امتیاز ۴ ستاره

تصویر جناب وکیل آقای اصغر قنبری

 • کارآموز وکالت
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی اهر
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
 • کمتر از 2 سال سابقه

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه وکیل

 

خانم فریبا رنجبر
امتیاز ۳ ستاره

تصویر خانم فریبا رنجبر؛ کارشناس حقوقی

 • کارآموز وکالت
 • عضو کانون وکلای دادگستری البرز
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

 

تماس جهت اعطای وکالت مشاهده رزومه

 دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره از وکیل