رحم اجاره ای نیاز به حکم دادگاه دارد؟

ع م پرسیده شده در 2 سال پیش
سلام رحم اجاره ای نیاز به حکم دادگاه دارد؟
یا نامه ای چیزی نیاز داره؟
یا صرفا هر مادر پدر بخوان هم میتونن؟

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره از وکیل