حق مطالبه اجرت مثل

ح ن پرسیده شده در 2 ماه پیش
سلام.‌شخصی پس از کش و قوس های فراوان موفق به گرفتن حکم دادگاه در خصوص آپارتمانش و تنظیم سند میشود.اکنون تقاضای اجرت المثل ایام تصرف را کرده است.سوال؟اگر مالک قبل از رسیدگی دادگاه در خصوص این امر اقدام به فروش آپارتمانش نماید آیا حق مطالبه احرت المثل از ایشان ساقط میشود؟

لازم به ذکر است پرونده تشکیل گردیده و مبلغ 10میلیون خسارت احتمالی واریز شده است،

اگر این حق ساقط میشود آیا خسارت احتمالی هم به طرف مقابل (کسی که آپارتمان در تصرفش بوده است) پرداخت میشود؟

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 2 ماه پیش
سلام- قرارداد اجاره فیمابین موضوعیت دارد نه اینکه الان سند به نام خواهان باشد. خسارت احتمالی با تشخیص بیحقی خواهان به متضرر از دستور موقت پرداخت میشود.

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا