تنظیم سند ملکی که فاقد سند مالکیت ثبتی است

ک ض پرسیده شده در 2 ماه پیش
سلام فروشنده ملکی(آپارتمان) که فاقد سند مالکیت ثبتی است در بیع نامه تعهد به تنظیم سند رسمی انتقال بنام خریدار ظرف مدت معینی میکند و وجه التزام هم درصدی از ثمن معامله تعیین میشه ، متعاقبا خریدار به جهت تخلف فروشنده از انجام تعهد مطالبه وجه التزام کرده ولی دادگاه تجدیدنظر خواهان را به جهت اینکه ملک فاقد سند مالکیت ثبتی بوده و عملا برای فروشنده انجام چنین تعهدی میسور نبوده محکوم به بی حقی میکند.

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 2 ماه پیش
رای دادگاه تجدید نظر قطعی است واقدامی ندارد

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا