تقاضای مهرب=یه عند المطالبه طبق شرط عقد

ن ز پرسیده شده در 2 ماه پیش
با سلام با توجه به اینکه به سوال ذیل نظرات متفاوتی از سوی وکلا پاسخ داده شده است تقاضا دارد موضوع توسط یکی از حقوق دانان مجرب اظهار نظر گردد

صداق عبارت است از سیصد سکه تمام بهار آزادی عندالمطالبه بر ذمه زوج. زوجه در سند عقد امضا نموده که “مقرر گردید در صورت مطالبه مهریه از جانب زوجه، بازای هر سال ده قطعه سکه تمام بهار آزادی از تاریخ عقد زوج پرداخت نماید”

در سال چهارم عقد، زوجه مهریه خود را به اجرا میگذارد. زوجه چنین استدلال دارد که حق مطالبه چهل قطعه سکه تا زمان حال و حق مطالبه مابقی آنرا به ازای هر سال 10 قطعه سکه تا تادیه کامل 300 قطعه سکه را دارد.

زوج چنین ادعا میدارد با توجه به تعهد و قرارداد، در صورت مطالبه مهریه، که طبق نوشته هدف کل مهریه است نه بخشی از مهریه، به عبارتی مطالبه مهریه به صورت کل، در این صورت از تاریخ عقد تا زمان مطالبه با ازای هر سال ده قطعه سکه پرداخت و بری ذمه خواهد شد و با توجه به اختیاری که در قرارداد نوشته شده زوجه مختار است در این که، منتظر سال سی ام باشد و همه 300سکه را مطالبه کند یا در سال اول 10سکه و در سال دوم 20 و .. عبارت “مطالبه مهریه از جانب زوجه” مبین حقیقت فوق الذکر نیز میباشد که اختیار به زوجه داده شده است و به نوعی محدودیت زمانی در مطالبه مهریه است که اگر زوجه بخواهد همه سیصد سکه را مطالبه کند باید سی سال منتظر باشد. و در طول این مدت زوج بتواند کل مهریه را فراهم کند چرا که در نظر دارد سرمایه سکه های مربوط به سال چهارم را در سال سی ام به سیصد سکه تبدیل کند.

وکیل زوجه هم چنین اظهار میدارد که طبق ماده 1069 قانون مدنی شرط باطل است. در حالیکه طبق ماده 1083 و 1119 شرط نافذ است

لطفا راهنمایی فرمایید در سال چهارم، بعد از پرداخت 40 قطعه سکه، زوج بری ذمه خواهد شد یا خیر ؟

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 2 ماه پیش
سلام- همانطور که اظهار داشتید موضوع نظری است و مستلزم تصمیم قضایی است بهر حال بنظر مهریه بعد از عقد بر ذمه زوج است حال با توجه به شرط زمان مقرر دین مستقر بر عهده زوج با انقضای هر سال محقق و قابل مطالبه است.

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا