برای انجام کارهایی مثل تغییر نام فروشنده در شرکت تعاونی، آیا حضور شخص موکل لازمه؟

میثم حاجی آبادی پرسیده شده در 1 سال پیش
در رابطه با انتقال مسکن های مهر با وکالتنامه، برای انجام کارهایی مثل تغییر نام فروشنده در شرکت تعاونی، آیا حضور شخص موکل لازمه؟ یا با همون وکالتنامه میشه همه کارهارو انجام داد؟

1 پاسخ

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا