اگر یکی از کارکنان شرکتی به ناحق ملکی از طرف شرکت را به نام خود بزند شرکت چه شکایت باید تنظیم کند

س م پرسیده شده در 8 ماه پیش
پبا سلام؛ ممنون میشوم ارشاد و راهنمایی بفرمایید

شرکتی که شخصیت حقوقی دارد از حساب دوتن از شرکا که حقیقی هستند یک قطعه زمین با مبایعه نامه بنام احدی از همان شرکا خریداری میکند تا با انجام تشریفات قانونی، ۴ ونیم دانگ همان ملک رابنام شرکت یا مدیرعامل بصورت رسمی منتقل نماید متاسفانه شریک که عنوان شغلی ایشان مسیول خرید هست ۶ دانگ بنام خود سند رسمی میگیرند و حاضر نمیشوند ۴ونیم دانگ بنام شرکت یا مدیرعامل واگذار کنند ضمنا هیچگونه توافق مکتوبی دال بر مطالب فوق بین شرکت و شرکا موجود نیست، اکنون ازطرف شرکت چه دعوایی بطرفیت شرکا باید طرح کرد؟

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 8 ماه پیش
سلام از جهت حقوقی دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و از جهت کیفری باید موضوع و اقدامات مسئول خرید توضیح بیشتری داشته باشد تا عنوان اتهامی مشخص گردد

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا