اگر فردی ملکی را خریداری کرده باشد وپس از مدتی هم خریدار و هم فروشنده ملک فوت کنند و برادر یکی از طرفین ادعای مالکیت کنند در این صورت وراث باید اقدام به تنظیم سند کنند

س خ پرسیده
سلام و خسته نباشید سوالی خدمتتان داشتم.

الف در سال۶۹ ملکی را از ب خریداری می نماید. در مهر ۸۳الف فوت میشود و برادر وی با تنظیم مبایعه نامه جعلی مدعی میشود که برادرش در ابان ۸۳ ملک را به وی فروخته وایشان نیز ملک را به ج انتقال داده است.«در حال حاضر ب نیز فوت شده است وبین وراث وی اختلاف است و ملک مذکور را توقیف نموده اند»

ج با خواسته اعتراض ثالث احرایی و اثبات وقوع عقد بیع و الزام به تنظیم سند رسمی علیه وراث الف و ب طرح دعوی می نماید که در دادگاه بدوی رای میگیرد ولی بااعتراض وراث الف مبنی بر اینکه پدر ما ملک فوق را به عمو نفروخته و مبایعه نامه ادعایی وی یک ماه بعد از تاریخ فوت پدرما می باشد اعتراض نموده که دادگاه تجدیدنظر اعتراض را وارد دانسته و حکم به بی حقی ج صادر نموده است.

حال سوال این است که وراث الف آیا دیگر نیاز به اثبات وقوع عقد بیع دارند جهت الزام وراث ب به تنظیم سند یا خیر؟

ضمنا در زمان فوت پدر «پدر بزرگ ومادربزرگ »نیز زنده بودند که سهم الارث خود را به یکی از نوه ها«پسر متوفی»فروخته اند، آیا ورثه پدربزرگ و مادربزرگ نیز باید بصورت شکلی طرف دعوا باشند یاخیر؟دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره از وکیل