اگر سازنده ای در پروژه ای قرارداد مشارکت داشته باشد و بدون اجازه آپارتمان ها را پیش فروش کرده باشد آیا متهم به فروشنده مال غیر میشود.

ت d پرسیده شده در 8 ماه پیش
سلام ؛ایا سازنده ای که با وجوذ قرارداد مشارکت در ساخت و شرط قرار داد مبنی بر عدم اجازه سازنده به پیش فروش ،اپارتمانها رو پیش فزوش کرده ،مرتکب جرم فروش مال غیر گردیده ؟

سازنده با گذشت چند سال نه سند تنظیم کرده و نه هیچیک از تعهداتش در ضمن علاوه بر فروش ملک به پیش خریداران کلیه سهمیه خود را که با پیشرفت کار ساختمان توسط مالکین بنامش سند زده شده ،به یه شخص دیگری نیز انتقال داده ایا پیش خریداران میتونن از این عمل سازنده که باعث ورود ضرر به ایشان گردیده تحت عنوان فروش مال غیر شکایت کنن

هم واحدها رو پیش فروش کرده و هم اینکه سه دانگ متعلق به خودش به جهت ساخت و‌به یک نفر منتقل کرده و الان پیش خریدارا نمیتونن الزام به تنظبم سند بگیرن

در بعضی از پیش فروشا که روی خاک بوده صرفا قرارداد مشارکت بوده ولی بعضیها بعد از تنظیم سند مشاعی توسط مالکین اصلی منتقل شده البته بنظر خودم فروش مال غیر نیست

ایشان قرار بوده دوازده واحد سهم داشته باشن اون دوازده واحد و‌پیش فروش کرده و بعد امده سه دانگ مشاعی که بنامش زده بودن با پیشرفت کار اون سه دانگ از کل رو هم بنام یک نفر زده و پول گرفته

اگربعدازتنظیم سند مشاعی بوده عنوان کیفری نداره

پس از جهت اینکه واحدهای خودش رو فروخته و کل سهم مشاعیش راهم به یک نفر داده

توجه بفرمائید که به پیش خریدارا فروخته و به یک نفر هم تنظیم سند سه دانک از کل را انتقال داده

ملک هنوز سند نداره

یک سند بنام خوذش مالکین اصلی زدن و امده اپارتمانها رو پیش فروش کرده و سهم خودش و هم بنام شخص دیگه ای

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 8 ماه پیش
سلام- با توجه به فروش سه دانگ ملکی خود که منشاء مالکیت آپارتمانها از ناحیه مالکیت مشاعش بوده منتفی میگردد فلذا بنظر میتواند فروش مال غیر نسبت به پیش خریداران که صاحب قدر السهم از سه دانگ میباشند محقق شده باشد.

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا